Tuần 38 (Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020) (cập nhật 19/5/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
18/5/2020
  Đón đoàn tư vấn Trung tâm kiểm định CLGD-Trường ĐH Vinh Sân bay P. TCHC
11:00 Lễ kết nạp Đảng - chuyển đảng chính thức - phát thẻ Đảng viên Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ Sinh viên
       
       

Thứ Ba

19/5/2020
08:00 Gặp gỡ, giới thiệu, thông qua chương trình làm việc Phòng Truyền thống

+ Đảng ủy, BGH, Đ/c Quyên;

+ Chủ tịch Hội đồng Trường;

+ Chủ tịch HĐ Khoa học & Đào Tạo Trường;

+ Chủ tịch CĐ Trường;

+ Bí Thư ĐTN Trường.

08:30 Kiểm tra CSVC, Thiết bị của Trường   Đ/c Quyên, Đ/c Huân
09:00

+ Khai mạc (MC: đc Tùng)

+ Chuyên đề 1: Giới thiệu công tác đảm bảo chất lượng và việc phát triển hệ thống ĐBCL bên trong CSGDĐH
Phòng Truyền thống

+ Đảng ủy, BGH;

+ Chủ tịch Hội đồng Trường;

+ Chủ tịch HĐ Khoa học & Đào Tạo Trường;

+ Chủ tịch CĐ Trường;

+ Bí Thư ĐTN Trường;

+ Quản lý các đơn vị, Trưởng các bộ môn, Chuyên viên các phòng.

14:00

+ Chuyên đề 2: Đảm bảo chất lượng bên trong CSGDĐH

+ Chuyên đề 3: Hướng dẫn tự đánh giá CSGD

+ Tư vấn, hỏi đáp
Phòng Truyền thống

+ Đảng ủy, BGH;

+ Chủ tịch Hội đồng Trường;

+ Chủ tịch HĐ Khoa học & Đào Tạo Trường;

+ Chủ tịch CĐ Trường;

+ Bí Thư ĐTN Trường;

+ Quản lý các đơn vị, Trưởng các bộ môn, Chuyên viên các phòng.

Thứ Tư
20/5/2020
 

Triển khai thực hiện thủ tục mở thẻ ngân hàng Sacombank

Lịch mở thẻ xem tại đây >>> LỊCH MỞ THẺ <<<

Phòng Tài vụ Toàn thể cán bộ viên chức
08:00

+ Chuyên đề 4: Phân tích bộ tiêu chuẩn ĐGCL CSGDĐH (Thông tư 12/2017)

+ Chuyên đề 5: Kỹ thuật thu thập minh chứng
Phòng Truyền thống Theo thông báo triệu tập
14:00 + Chuyên đề 6: Kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá (Phần 1) Phòng Truyền thống Theo thông báo triệu tập
 

+ P.TCHC Báo cáo CV1610

+ P.SĐH&KHCN báo cáo CV1637
   
Thứ Năm
21/5/2020
08:00

+ Kiểm tra bài tập nhóm

+ Giải đáp câu hỏi và tư vấn

+ Phân tích các hoạt động phục vụ cộng đồng

Phòng Truyền thống Theo thông báo triệu tập
 

 

   
14:00

+ Chuyên đề 6: Kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá (Phần 2)

+ Các nhóm phân tích bài tập mẫu Phụ lục 4

+ Các nhóm thực hành bài tập mẫu Phụ lục 4
Phòng Truyền thống Theo thông báo triệu tập
       
Thứ Sáu
22/5/2020
08:00

+ Kỹ thuật viết và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá

+ Các nhóm hoàn thiện bài tập phụ lục 4

+ Chuyên gia giải đáp câu hỏi và tư vấn
Phòng Truyền thống Theo thông báo triệu tập
       
14:00

+ Hướng dẫn viết báo cáo tiêu chuẩn

+ Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá (Phụ lục 7, CV 766)

+ Chuyên đề 7: Văn hóa chất lượng trong CSGDĐH

+ Sơ kết đợt tư vấn, bồi dưỡng

Phòng Truyền thống Theo thông báo triệu tập
       

Thứ Bảy

23/5/2020
       
       

Chủ Nhật

24/5/2020
       
       
Tin Tức
Liên Kết