Tuần 38 (Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021) - Cập nhật ngày 20/05/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
17/05/2021
  Tiếp tục triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến  

Theo Thời khóa biểu

09h00

Họp Ban Thư ký -

Hội đồng Tự đánh giá

Văn phòng KĐCL Ban Thư ký
15h00  Thống nhất danh mục HSCN năm 2021, triển khai các kết luận của Hiệu trưởng về công tác quý II - 2021 Trực tuyến Toàn thể CBVC khoa LLCT&NVSP
15h30 Họp chi bộ Hành chính Phòng họp 1 Chi bộ Hành chính
Trước 16h00 Khảo sát và báo cáo tình trạng hư hỏng mái, hệ thống cửa kính, mặt sân của Thao đường Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính (Đ/c: Anh Thư, Thế Lưỡng, Tuấn An)

Thứ Ba

18/05/2021
  Báo cáo Công văn 1912/BGDĐT-KHTC tình hình thực hiện Thông tư 102/2017/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp   Phòng Tài vụ
       
14h00

Hội nghị khoa học cán bộ viên chức trường lần 1 – năm 2021

https://dosports.online/course/view.php?id=209

Trực tuyến

Ban tổ chức, Báo cáo viên, các nhà khoa học có quan tâm

15h00 Thực hiện Nghị định 115, trình dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý của Trường và triển khai góp ý đến các đơn vị Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hành chính

(Đ/c Anh Thư)
Thứ Tư
19/05/2021
09h00 Tổng hợp, báo cáo tình hình trình độ ngoại ngữ và đề xuất phương án hỗ trợ học viên sau đại học

Chủ tịch Hội đồng trường;

Hiệu trưởng
Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học công nghệ (Đ/c Đại)
10h00 Họp rà soát công tác KĐCL – nội dung liên quan ĐTSĐH&KHCN Phòng Họp 1 Đ/c: K.Bình, Tố Quyên; Phòng SĐH&KHCN
Trước 11h00 Trình dự thảo Đề án vị trí việc làm năm 2021 Chủ tịch Hội đồng trường

Phòng Tổ chức – Hành chính

(Đ/c Anh Thư) 
Trước 15h00 Triển khai góp ý Đề án vị trí việc làm năm 2021 Hội đồng trường Chủ tịch Hội đồng trường
Thứ Năm
20/05/2021
08h30 Kiểm tra công trường   Theo phân công
Trước 11h00 Trình dự thảo Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy  Chủ tịch Hội đồng trường

Phòng Tổ chức – Hành chính

(Đ/c Anh Thư)
15h30

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương đối với công tác nâng lương thường xuyên quý I, quý II năm 2021

Lưu ý: https://dosports.online/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=10462

Trực tuyến Hội đồng
       

Thứ Sáu
21/05/2021

08h00

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần 3 – năm 2021

https://dosports.online/course/view.php?id=210

Trực tuyến Ban tổ chức, Ban giám khảo, sinh viên & học viên, các nhà khoa học có quan tâm
09h00 Báo cáo công tác KĐCL Hiệu trưởng Đ/c Tố Quyên
15h30 Họp Đảng ủy về công tác rà soát quy hoạch Phòng Họp 1 Đảng ủy viên
Trước 16h00


Triển khai góp ý dự thảo Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy 


Hội đồng trường

Chủ tịch Hội đồng trường

16h00 Họp tập thể lãnh đạo Trường về công tác rà soát quy hoạch Phòng Họp 1 Hiệu trưởng, Đảng ủy, Chủ tịch HĐT, Trưởng phòng TCHC

Thứ Bảy

22/05/2021
       
       

Chủ Nhật

23/05/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết