Tuần 38 (21/5/2018 - 27/5/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
21/5/2018
 

 

Giảng viên hoàn thành điểm học kỳ phụ

 

Phòng Đào tạo Giảng viên, Phòng Đào tạo
7:30 Triển khai công tác an ninh, an toàn trật tự trong trường Tại trường Đ/c Danh chỉ đạo
8:00 Họp triển khai công tác tuyển sinh P Truyền thống

 

BGH, Vinh, Huy, Xuân, Đề,

Huân, Thư, Tín
 

9:30 Họp công tác chuyên môn P Truyền thống

 

Đ/c Lộc, P.Đào tạo, P.Sau Đại học và

Khoa học Công nghệ
 

Thứ Ba
22/5/2018

 

9:00

 

Kiểm tra công tác xây dựng Trường mới Huyện Nhà Bè

 

Theo Thông báo, Đ/c Xuân, Phùng

Ngọc (QLDA)

 

       
14:00 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn P Truyền thống

 

Đoàn kiểm tra Thành Đoàn, Đ/c Lộc,

K. Bình, BCH Đoàn Trường

 

       
Thứ Tư
23/5/2018

 

8:30

 

Họp công tác hành chính P Truyền thống Đ/c Lộc, P.TCHC, P. Tài vụ, Thư viện
9:00 Giải quyết lương cho CBVC Kho bạc Phòng Tài vụ
       
       
       
Thứ Năm
24/5/2018
9:00 Đoàn kiểm tra nội bộ làm việc với Khoa KHCB Văn phòng Khoa

 

Đoàn kiểm tra nội bộ, Trưởng, phó

Khoa, Trưởng Bộ môn
 

9:30 Xét tốt nghiệp các khóa đại học chính qui đợt 1 năm 2018 P Truyền thống Hội đồng, Ban thư ký
14:00 Đi thăm SV học GDQP TT GDQP QK7

Đ/c T. Bình, Đ/c Q. Sơn, GV CVHT

ĐH 12 và CĐ 42

15:00 Lễ phát Giấy chứng nhận "Căn bản Công pháp Võ Cổ truyền" Thao đường

 

LĐ Võ Cổ Truyền TP. HCM, Đ/c Lộc, Vinh,

Khoa Thể dục, SV Khóa ĐH 10 & CĐ 41

 

Thứ Sáu
25/5/2018
7:00

 

Họp hội đồng thi tốt nghiệp, bảo vệ khóa luận, đề cương khóa luận

tốt nghiệp các khóa ĐH chính qui, VLVH đợt 1 năm 2018. 
 

P Truyền thống Hội đồng, các ban
8:30 Họp Chi bộ Lý luận

VP Khoa LLCT

& NVSP

Đảng viên Chi bộ
8:30

 Hội nghị Chuyên đề "TCVN"

Phòng Truyền thống Theo giấy mời
13:30


Họp hội đồng thi tốt nghiệp, bảo vệ khóa luận, đề cương khóa luận

tốt nghiệp các khóa ĐH chính qui, VLVH đợt 1 năm 2018.

 

P Truyền thống Hội đồng, các ban
Thứ Bảy
26/5/2018
       
       
Chủ nhật
27/5/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết