Tuần 37 (Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ hai

14/5/2018
7:00 Lễ Khai mạc GDQP khóa ĐH 12 và CĐ 42 Thao đường Ban tổ chức
       
       
       

Thứ ba

15/5/2018
8:30 Họp triển khai công tác Hè P Truyền thống BGH, Trưởng các đơn vị
       
       
       

Thứ tư

16/5/2018
8:00

 

Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ

 

ĐH TDTT

TP. HCM
Theo thư mời
       
15:00 Họp chi bộ Hành chính P Truyền thống Đảng viên chi bộ Hành chính
16:00 Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đ/c Nguyễn Thị Ba P Truyền thống

Đảng ủy, Bí thư các chi bộ,

Đảng viên chi bộ Hành chính

       

Thứ năm

17/5/2018
6:30 Xuất phát đi Đà Nẵng dự Hội thảo khoa học Sinh viên toàn Quốc Tại trường Đ/c Lộc và đoàn công tác
       
       
       

Thứ sáu

18/5/2018
8:00 Hội thảo khoa học Sinh viên toàn Quốc Đà Nẵng Đ/c Lộc và đoàn công tác
       
15:00 Triển khai công tác TTSP cho khóa Đại học 10 và Cao đẳng 41 Thao đường

 

Phòng đào tạo, phòng TCHC,

phòng CTSV, GV CVHT Khóa 10

và CĐ 41
 

       

Thứ bảy

19/5/2018
       
       

Chủ nhật

20/5/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết