Tuần 37 (Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021) - Cập nhật ngày 12/05/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
10/05/2021
07h00 - 12h00 Họp GV-CVHT xét điểm rèn luyện (theo lịch cụ thể của P.CTSV) VP P.CTSV

P.CTSV

GV-CVHT
10h00

+ Họp rà soát công tác đào tạo 2 đơn vị liên kết TN & BRVT (Đc Vinh chuẩn bị báo cáo và cung cấp các văn bản có liên quan)

+ Đc Vinh cung cấp nội dung chuẩn bị  cho cuộc họp trực tuyến ngày 12/5 theo CV128
Phòng Họp 1 Đ/c: Kế Bình, Vĩnh Huy, Minh Huân, Tố Quyên, Quản lý: phòng Đào tạo, phòng Tổ chức - Hành chính
15h00 Họp rà soát công tác KĐCL - nội dung liên quan đến ĐT SĐH và KHCN  Phòng Họp 1 Đc: Kế Bình, Tố Quyên; Phòng Đào tạo SĐH&KHCN
16h00 Kiểm tra vệ sinh, cơ sở vật chất tại Thao đường Thao đường PTCHC (Đ/c: Anh Thư, Thế Lưỡng)
  Triển khai góp ý Dự thảo Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng năm 2021 Các đơn vị Phòng Tổ chức - Hành chính
Trước 17h00 P.TCHC, K.KHCB họp đơn vị rà soát tiêu chuẩn, điều kiện nâng bậc lương theo danh sách của Thông báo số 108; nộp hồ sơ nâng lương về P.TCHC (Có thể họp trực tuyến)

Phòng Tổ chức - Hành chính;

Khoa Khoa học cơ bản
  Tổ chức họp cấp đơn vị thống nhất Dự thảo danh mục hồ sơ và gửi về PTCHC (Biên bản họp, Bản dự thảo danh mục) từ ngày 10/5 đến ngày 19/5 Theo Kế hoạch số 23/KH-ĐHSPTDTT Các đơn vị

Thứ Ba

11/05/2021
08h00 Hội nghị TT tổng kết 5 năm thực hiện QĐ 1501 UBND TPHCM Theo thư mời
09h00 Triển khai Kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử    Phòng TCHC (Đ/c Thế Lưỡng)
10h00 Triển khai Kế hoạch An toàn phòng chống dịch Covid và thực hiện báo cáo đánh giá trên phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT   Phòng TCHC (Đ/c Thế Lưỡng)
       
Thứ Tư
12/05/2021
08h00 Hội nghị trực tuyến về phương án xác định chỉ tiêu tuyển sinh 2021   Đc: Kế Bình, Vĩnh Huy, Minh Huân; Quản lý: phòng Đào tạo, phòng Tổ chức - Hành chính
Trước 11h00 Báo cáo CV1762 Theo Công văn Phòng Tài vụ
Trước 11h00 Ban hành Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra và Kế hoạch Kiểm tra công tác KTX năm 2021   Hiệu trưởng
       
Thứ Năm
13/05/2021
08h00 Trình dự thảo Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ Bí thư Đảng ủy Phòng Tổ chức - Hành chính (Đ/c: Anh Thư)
09h00 Báo cáo tình trạng dụng cụ, trang thiết bị tại kho dụng cụ và phương án xử lí Hiệu trưởng Phòng Tổ chức Hành chính (Đ/c: Anh Thư, Thế Lưỡng)
       
       

Thứ Sáu
14/05/2021

10h00 Trình Dự thảo Kế hoạch tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý   Phòng Tổ chức - Hành chính (Đ/c: Anh Thư, Thế Lưỡng)
       
13h30

HỘI THẢO KHOA HỌC – KHOA THỂ DỤC

https://dosports.online/course/view.php?id=206

Phòng họp

Trực tuyến

Quý Thầy/ Cô khách mời

CBVC Khoa Thể Dục

Thầy/cô có quan tâm
       

Thứ Bảy

15/05/2021
       
       

Chủ Nhật

16/05/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết