Tuần 36 (Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
07/5/2018
       
       
14:00 Họp thống nhất cấu trúc sách giáo dục thể chất học sinh các cấp.

Phòng

Truyền thống

 

Lộc, Huy, Dũng, Phúc, Đại và

các biên tập viên
 

15:30 Họp phòng Tổ chức Hành chính

Phòng

Truyền thống
CBVC Phòng TCHC
Thứ Ba
08/5/2018
8:00 

Kiểm tra quyết toán tài chính năm 2017

(cả ngày)

Phòng

Truyền thống

 

Bộ tài chính

Bộ kế hoạch đầu tư

Vụ kế hoạch tài chính

Đ/c Lộc, Phòng Tài vụ

 

9:00

 

Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05- CT/TW của Bộ chính trị và

khen thưởng các cá nhân và tập thể thực hiện tốt việc học tập

và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

 

Số 3 Công trường quốc tế Huy, Bình, Vân
       
       
Thứ Tư
09/5/2018
8:00 

 

Kiểm tra quyết toán tài chính năm 2017

(cả ngày)

 

Phòng

Truyền thống

Bộ tài chính

Bộ kế hoạch đầu tư

Vụ kế hoạch tài chính

Đ/c Lộc, Phòng Tài vụ
       
       
       
       
Thứ Năm
10/5/2018
8:30 Họp chi bộ Điền kinh - Thể dục Phòng Truyền thống

Đảng viên Chi bộ

Điền kinh - Thể dục

       
       
       
Thứ Sáu
11/5/2018
       
       
       
       
Thứ Bảy
12/5/2018
7:00 Học lớp Đảng viên mới

Cao đẳng

SP Trung ương

182 Nguyễn Chí Thanh, Q10, HCM
Đảng viên mới
7:00 Học lớp Đối tượng Đảng 

Trường ĐH Tài chính Marketing

02/4 Trần Xuân Soạn, Q7, HCM 
Theo danh sách 
Chủ nhật
13/5/2018
7:00 Học lớp Đảng viên mới

Cao đẳng

SP Trung ương

182 Nguyễn Chí Thanh, Q10, HCM
Đảng viên mới
7:00 Học lớp Đối tượng Đảng 

Trường ĐH Tài chính Marketing

02/4 Trần Xuân Soạn, Q7, HCM 
Theo danh sách 
Tin Tức
Liên Kết