Tuần 36 (Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021) (cập nhật 05/5/2021)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
03/05/2021
       
       
       
       

Thứ Ba

04/05/2021
       
09h30 Hội nghị tiêu chuẩn thiết bị TTVN Bắc Ninh Theo Thư mời
       
       
Thứ Tư
05/05/2021
  Báo cáo CV 75-BCSĐ   Đ/c Kế Bình chỉ đạo
       
15h00 Đại hội Chi đoàn Cán bộ viên chức Hội trường A Đại biểu, khách mời, Chi đoàn CBVC
       
Thứ Năm
06/05/2021
  Báo cáo Công văn 1051/BGDĐT-GDTX về góp ý dự thảo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Chương trình tiếng Anh; Quy chế tổ chức hoạt động trung tâm tin học ngoại ngữ Theo Công văn Đ/c Bùi Quốc Việt
09h00 Họp rà soát chuẩn bị đón đoàn kiểm tra Phòng họp 1 Đ/c Kế Bình; Ban Giám hiệu;Đ/c Minh Huân; Quản lý PTCHC
  Báo cáo công tác kiểm định Hiệu trưởng Đ/c Tố Quyên
15h00 Họp Hội đồng trường (Trực tiếp + Trực tuyến) Phòng truyền thống Hội đồng trường

Thứ Sáu
07/05/2021

  Tập huấn Cải cách Hành chính (TẠM HOÃN)   Theo phân công
  Báo cáo Công văn 1354/BGDĐT-GDTX về Tổ chức ngày sách Việt Nam lần 8 Theo Công văn Thư viện
  Báo cáo Dự thảo Quy chế đào tạo trình độ Đại học Hiệu trưởng Phòng Đào tạo
       

Thứ Bảy

08/05/2021
  Hội thi tìm hiểu về Luật bầu cử Trường Đại học Tôn Đức Thắng Theo phân công
       

Chủ Nhật

09/05/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết