Tuần 35 (Từ ngày 30/04/2018 đến ngày 06/05/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
30/04/2018
 

NGHỈ LỄ 30/4

 

Trực lễ:

Lãnh đạo: Nguyễn Anh Xuân - Trương Thanh Bình

Thứ Ba
01/05/2018
  NGHỈ LỄ 1/5  

Trực lễ:

Lãnh đạo: Trịnh Hữu Lộc - Châu Vĩnh Huy

Thứ Tư
02/05/2018
10:00 Báo cáo kiểm dò kinh phí VLVH tại Trường - Hè 2017   Đ/c Xuân
14:00  

Triển khai công tác dự án xây dựng trường mới

(Đề nghị không vắng)
P Truyền thống

Lộc, Danh, Huy, Xuân, Huân, Vinh, Thịnh, An  

Tư vấn QL dự án

Tư vấn thiết kế

Tư vấn Giám sát

Nhà thầu xây lắp

15:00 Báo cáo kiểm dò kinh phí VLVH tại các Tỉnh - Hè 2017   Đ/c Xuân
       
Thứ Năm
03/05/2018
9:00

Tổ công tác làm việc với Đảng viên thuộc Khoa Điền kinh

P Truyền thống

Tổ công tác, Đảng viên thuộc Khoa Điền kinh
10:00 Tổ công tác làm việc với Đảng viên thuộc Khoa LLCT&NVSP

P Truyền thống

Tổ công tác, Đảng viên thuộc Khoa LLCT&NVSP

10:00

- Giải quyết kinh phí  VLVH Hè 2017

1.Cần Thơ: TC4, TC5, TC6, CĐ5, CĐ6

2. Long An CĐ3

3. Tây Ninh CĐ 5

4. Kiên Giang: CĐ10, CĐ11

- Thông báo CĐSP Sóc Trăng chuyển kinh phí Hè 2017

Trường và Kho bạc

Đ/c Lộc, Huy, Xuân, Vinh, Đăng Bình

 

 

Đ/c Xuân, Huy, Vinh
   Nội dung này chuyển sang ngày thứ Tư (02/05/2018) vì phía nhà thầu bận họp Công ty.    
16:00

Họp Đảng ủy 

P Truyền thống

Đảng ủy 

Thứ Sáu
04/005/2018
8:30 Họp góp ý bài mẫu: ĐHĐN, Vận động cơ bản, Thể dục phát triển chung, 7 môn tự chọn sách lớp 1

NXB

Giáo dục TP.HCM

Lộc, các biên tập viên
10:00 Giải quyết kinh phí  VLVH Hè 2017 tại trường, tỉnh Bình Dương Trường và Kho bạc Đ/c Lộc, Xuân, Vinh, Đăng Bình
       
       
Thứ Bảy
05/05/2018
       
       
Chủ nhật
06/05/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết