Tuần 35 (Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 05/5/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
29/4/2019
  Nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5    
       
       
       
Thứ Ba   30/4/2019   Nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5    
       
       
       
Thứ Tư
01/5/2019
  Nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5    
       
       
       
Thứ Năm
 02/5/2019
       
       
       
       
Thứ Sáu
 03/5/2019
       
09:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
       
       
Thứ Bảy  04/5/2019   Làm bù Lễ    
       

Chủ Nhật

05/5/2019
       
       
Tin Tức
Liên Kết