Tuần 35 (Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 27/4/2020   P. TCHC báo cáo CV 1296    
09:00 Họp chuẩn bị đón sinh viên và công tác giảng dạy Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Đ/c: Q. Vinh, Huân, K. Bình, Tùng, Đại, B. Thư, Dương, Lưỡng
       
       
Thứ Ba 28/4/2020 08:00

Tập huấn công tác giảng dạy trực tuyến (Ứng dụng Google  Hangouts Meet)

(Giảng viên không tập trung vào trường)

Link tập huấn

meet.google.com/jzn-yeyo-ryz
Tổ chuyên môn, Giảng viên toàn trường (sử dụng laptop có dữ liệu học phần)
       
       
       
Thứ Tư 29/4/2020   Họp giao ban Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Theo Thư mời
08:00

Tập huấn công tác giảng dạy trực tuyến (Ứng dụng Google  Hangouts Meet)

(Giảng viên không tập trung vào trường)

Link tập huấn

meet.google.com/jzn-yeyo-ryz

Tổ chuyên môn, Giảng viên toàn trường (sử dụng laptop có dữ liệu học phần)
       
       
Thứ Năm 30/4/2020   Nghỉ lễ 30/4    
       
       
       
Thứ Sáu 01/5/2020   Nghỉ lễ 01/5    
       
       
       
Thứ Bảy 02/5/2020        
       
Chủ Nhật 03/5/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết