Tuần 35 (Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 02/05/2021)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
26/04/2021
09h00 Họp phòng Tài vụ Văn phòng Tài vụ Viên chức phòng Tài vụ
10h00 Họp Đảng uỷ Phòng Họp 1 Đảng uỷ viên
       
       

Thứ Ba

27/04/2021
08h00 Hội thảo khoa học khoa Điền kinh Phòng 5 Khách mời và giảng viên khoa Điền kinh
09h00 Kiểm tra công trường   Theo phân công
09h00 Họp khoa Bóng triển khai công tác quý II năm 2021 Phòng Họp 1 Giảng viên khoa Bóng
11h00 Họp triển khai công tác quý II năm 2021 Phòng 5 Giảng viên khoa Điền kinh
  Báo cáo  Công văn 1375/BGDĐT-KHTC   Phòng Tài vụ
  Báo cáo theo Công văn 1386/BGDĐT về việc rà soát hoạt động tự chủ mở ngành và liên kết đào tạo với nước ngoài tại cơ sở giáo dục đại học   Phòng Đào tạo và Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
Thứ Tư
28/04/2021
  Báo cáo Công văn số 1487/BGDĐT-KHCNMT   Phòng Đào tạo và Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
  Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 08 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”   Phòng Tổ chức - Hành chính
       
       
Thứ Năm
29/04/2021
08h00 Hội nghị triển khai Nghị định số  116/2021/NĐ-CP Trường Đại học Bách khoa Q.10 Đ/c: Anh Thư, Hữu Phúc
08h30 Lễ kết nạp Đảng viên Hội trường A Đảng viên chi bộ Lý luận
       
       
Thứ Sáu
3004/2021
  Nghỉ Lễ 30/04    
       
       
       

Thứ Bảy

01/05/2021
  Lễ Quốc tế Lao động    
       

Chủ Nhật

02/05/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết