Tuần 34 (Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019) (Cập nhật 23/4/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
22/4/2019
08:00 Hội thảo, tập huấn: Xây dựng kế hoạch và khoa học công nghệ năm 2020 ĐHSP Kỹ thuật TP. HCM Đ/c Đại, A.Thư, C. Trường
       
14:00 Họp Khoa Bóng Phòng Truyền thống Đ/c Lộc, CBVC Khoa Bóng
       
Thứ Ba   23/4/2019        
09:00 Họp giao ban Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các đơn vị, Trưởng bộ môn thuộc Khoa Bóng (Đ/c Phúc, Chí, Lưỡng)
       
       
Thứ Tư
24/4/2019
       
10:00 Họp Chi bộ Hành chính Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
       
       
Thứ Năm
 25/4/2019
       
       
       
       
Thứ Sáu
 26/4/2019
08:00 Họp Chi bộ Lý luận Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
08:30 Dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm GDTC và Thể thao ĐHQG Hà Nội Hà Nội Theo Thư mời
       
       
Thứ Bảy  27/4/2019        
       

Chủ Nhật

28/4/2019
       
       
Tin Tức
Liên Kết