Tuần 34 (Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 20/4/2020   P. TCHC báo cáo CV 1293    
       
       
       
Thứ Ba 21/4/2020        
09:00

Họp thông qua Kế hoạch giảng dạy HK2

(P. Đào tạo, P. ĐT SĐH&KHCN báo cáo)

Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Quản lý: P. Đào tạo, P. ĐT SĐH&KHCN, P. TCHC, P. CTSV, Đ/c Huân, Dương, Quyên
       
       
Thứ Tư 22/4/2020        
       
       
       
Thứ Năm 23/4/2020        
       
       
  Kết thúc đưa học liệu lên hệ thống đào tạo trực tuyến https://dosports.online/   Giảng viên toàn trường
Thứ Sáu 24/4/2020   P. TCHC báo cáo CV 1039; CV 932    
       
       
       
Thứ Bảy 25/4/2020        
       
Chủ Nhật 26/4/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết