Tuần 34 (Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021) (Cập nhật 20/4/2021)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
19/04/2021
  Các đơn vị tiếp tục khẩn trương triển khai cung cấp minh chứng phục vụ công tác kiểm định theo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban quý I Đ/c Tố Quyên Các đơn vị, cá nhân có liên quan
       
       
       

Thứ Ba

20/04/2021
08h00 Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng 279 Nguyễn Tri Phương (Trường Đại học Kinh tế) Các đồng chí: Kế Bình, Vĩnh Huy, Minh Huân, Tố Quyên, Thanh Trung
       
15h00 Lễ kết nạp Đảng viên mới Hội trường A Đảng viên Chi bộ Bóng – Đào tạo
       
Thứ Tư
21/04/2021
  Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương    
       
       
       
Thứ Năm
22/04/2021
08h00 Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng 279 Nguyễn Tri Phương (Trường Đại học Kinh tế) Các đồng chí: Kế Bình, Vĩnh Huy, Minh Huân, Tố Quyên, Thanh Trung
08h00

Hội thảo khoa học Khoa Điền kinh (Dời qua tuần 35)

Phòng 3, 4 (khu thao đường) CBVC Khoa Điền kinh, Khách mời
08h30 Hội thảo khoa học Khoa Lý luận chính trị & Nghiệp vụ sư phạm Phòng 5 (khu thao đường) CBVC Khoa LLCT&NVSP, Khách mời
08h30 Hội nghị triển khai Thông tư 10/2019/TT-BKHCN về việc Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ Hội trường B4 – Trường Đại học Bách khoa TP.HCM Đại diện phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
Thứ Sáu
23/04/2021
       
       
14h30 Họp triển khai công tác Quý II - 2021 Văn phòng Khoa Thể dục CBVC Khoa Thể dục
       

Thứ Bảy

24/04/2021
       
       

Chủ Nhật

25/04/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết