Tuần 33 (Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
16/4/2018
       
       
       
       
Thứ Ba
17/4/2018
       
       
       
       
Thứ Tư
18/4/2018
8:00  Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1 P Truyền thống

Đảng ủy

Ban Giám hiệu

9:00  Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng P Truyền thống ĐU, BGH, Chủ tịch CĐ, Trưởng các đơn vị, Bí thư Đoàn TN
10:00  Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 P Truyền thống

Đảng ủy

Ban Giám hiệu

13:30  Hội nghị tập thể cán bộ chủ chốt P Truyền thống ĐU, BGH, Ban CH CĐ, Trưởng, phó các ĐV, Trưởng bộ môn, Bí thư các chi bộ, Bí thư Đoàn TN, Tổ trưởng CĐ, GS, PGS, TSKH, TS
15:00  Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 3 P Truyền thống

Đảng ủy

Ban Giám hiệu

Thứ Năm
19/4/2018
       
       
       
       
Thứ Sáu
20/4/2018
8:50  Họp Chi bộ Lý luận P Truyền thống Đảng viên Chi bộ
14:50  Họp Khoa KHCB VP Khoa CBVC Khoa
15:00  Lễ Tốt nghiệp khóa Cao học 4 P Truyền thống BGH, Trưởng phó các đơn vị, Đoàn thể - Đ/c Đề triển khai
       
Thứ Bảy
21/4/2018
7:30  Khai giảng lớp Kỹ năng dạy bơi và an toàn dưới nước AustSwim khóa 1 năm 2018 P Truyền thống Ban tổ chức lớp và học viên
       
Chủ nhật
22/4/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết