Tuần 33 (Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
15/4/2019
  Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương    
       
       
       
Thứ Ba
16/4/2019
07:30 Lễ Khai giảng Lớp Nhân viên trực hồ, cứu hộ Khóa 4

Phòng Truyền thống

Ban Tổ chức, Học viên
08:00 Làm việc với Lãnh đạo Khoa LLCT&NVSP Phòng Đảng ủy Hiệu trưởng, Đ/c Quyền
08:30 Làm việc với Lãnh đạo Khoa Điền kinh Phòng Đảng ủy Hiệu trưởng, Đ/c Toàn
09:00 Họp Chi ủy Chi bộ Điền kinh - Thể dục Phòng Truyền thống Chi ủy Chi bộ Điền kinh - Thể dục
09:00 Làm việc với Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên Phòng Đảng ủy Hiệu trưởng, Đ/c Q. Sơn
09:30 Làm việc với Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính Phòng Đảng ủy Hiệu trưởng, Đ/c K. Bình
10:00 Làm việc với Lãnh đạo Phòng Đào tạo SĐH&KHCN Phòng Đảng ủy Hiệu trưởng, Đ/c Đại
13:00 Họp tập thể Lãnh đạo Phòng Truyền thống Đảng ủy, Hiệu trưởng, Lãnh đạo P. TCHC
Thứ Tư
17/4/2018

08:00

Chấm thi tuyển giảng viên tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Theo Thư mời

09:00 Họp Ban Giám khảo Hội thảo "Sinh viên nghiên cứu khoa học trong thời đại 4.0" Phòng Truyền thống Hiệu trưởng, Đ/c Đại, Ban Giám khảo
10:30 Họp Hội đồng xét danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" Phòng Truyền thống Đ/c Sơn, Huân, BTV Đoàn TN, Ban Thư ký Hội SV
14:00 Họp Chi bộ Điền kinh - Thể dục Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
       
Thứ Năm
18/4/2019
08:00 Lễ Khai mạc Hội thảo "Sinh viên nghiên cứu Khoa học trong thời đại 4.0" và Lễ Khai mạc hội sách Thao đường Toàn trường
08:30

 

Hội nghị sơ kết Ủy quyền kết nạp Đảng

Bà rịa -Vũng Tàu Đ/c Lộc, Huân
08:15 Hội thảo "Sinh viên nghiên cứu khoa học trong thời đại 4.0" Phòng Truyền thống Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Sinh viên báo cáo
       
       
Thứ Sáu
19/4/2019
07:00 Sơ tuyển môn NK TDTT tuyển sinh khóa 7 CĐSP Sóc Trăng Hội đồng
08:00 Hội thảo Tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp Giảng viên Đà Lạt Theo Thư mời
       
       
Thứ Bảy
20/4/2019
       
08:00 Khai mạc và học lớp bồi dưỡng GVCC ĐH TDTT TP. HCM Theo Quyết định
Chủ Nhật
21/4/2019
       
       
Tin Tức
Liên Kết