Tuần 33 (Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020) (Cập nhật 13/4/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 13/4/2020   P. TCHC báo cáo CV 1107, CV 1154    
  P. Đào tạo báo cáo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh    
       
       
Thứ Ba 14/4/2020        
09:00 Họp công tác chuẩn bị học liệu dạy trực tuyến Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Quản lý: P. Đào tạo, P. ĐT SĐH&KHCN, P. CTSV, P. TCHC, P. Tài vụ, Tổ chuyên môn
       
       
Thứ Tư 15/4/2020 09:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
10:00 Họp xét tốt nghiệp các khóa - đợt 2 Phòng Truyền thống Hội đồng, Thanh tra
       
       
Thứ Năm 16/4/2020        
       
       
       
Thứ Sáu 17/4/2020 08:00 Hội nghị đào tạo trực tuyến Họp trực tuyến với Bộ GD&ĐT Đ/c Huy, Đ/c Bình, B. Thư, Vinh, Lưỡng, Tùng
       
       
       
Thứ Bảy 18/4/2020        
       
Chủ Nhật 19/4/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết