Tuần 33 (Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
12/04/2021
  Ban Thư kí rà soát lại toàn bộ minh chứng của kiểm định; lập báo cáo tình hình các đơn vị thực hiện hoàn thiện  minh chứng   Đ/c Tố Quyên và Ban Thư kí
       
15h00 Họp hội đồng xét tốt nghiệp đợt 2 - 2020 Phòng họp 1 Hội đồng
       

Thứ Ba

13/04/2021
09h00 Họp công tác chuẩn bị lễ tốt nghiệp Cao học khóa 7 Phòng Họp 1 Chủ tịch HĐT; Ban Giám hiệu; Quản lý các đơn vị: Phòng ĐTSĐH&KHCN, phòng TCHC; Đ/c Minh Huân
       
15h30 Họp chi bộ Hành chính Phòng họp 1 Đảng viên chi bộ Hành chính
       
Thứ Tư
14/04/2021
09h00 Họp Đảng ủy mở rộng Giảng đường 9 Đảng ủy viên, chi ủy chi bộ
       
15h30 Báo cáo tiến độ triển khai công tác nâng lương quý I, quý II – 2021 đến các đơn vị có liên quan   Phòng Tổ chức – Hành chính
       
Thứ Năm
15/04/2021
09h00 Họp giao ban quý I-2021 Giảng đường 9 Chủ tịch HĐT; Ban Giám hiệu; Quản lý các đơn vị
       
       
       

Thứ Sáu
16/04/2021

       
       
15h00 Lễ Tốt nghiệp Cao học khóa 7 Hội trường Khách mời; Chủ tịch HĐT; Ban Giám hiệu; Quản lý các đơn vị
       

Thứ Bảy

17/04/2021
       
       

Chủ Nhật

18/04/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết