Tuần 32 (Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
09/4/2018
9:30 Tập thể lãnh đạo Trường làm việc với đoàn công tác BGD&ĐT P Truyền thống BGH, Đảng ủy
       
15:00 Họp với Hiệp hội Australia Swim tổ chức lớp học "Kỹ năng bơi và an toàn dưới nước, khóa 1 năm 2018 " P Truyền thống

BGH

Đ/c Huy, Vinh, Toàn, Anh, Hùng

       
Thứ Ba
10/4/2018
       
       
15:30 Phát bằng Kiên Giang CĐSP Kiên Giang

Đ/c Lộc và

đoàn công tác

       
Thứ Tư
11/4/2018
       
       
15:30 Phát bằng Sóc Trăng CĐSP Sóc Trăng

Đ/c Lộc và

đoàn công tác
       
Thứ Năm
12/4/2018
       
       
15:00 Phát bằng Cần Thơ TC TDTT Cần Thơ

Đ/c Lộc và

đoàn công tác
       
Thứ Sáu
13/4/2018
       
10:00 Phát bằng Long An TT GDTX Long An

Đ/c Lộc và

đoàn công tác
15:30 Phát bằng Tây Ninh CĐSP Tây Ninh

Đ/c Lộc và

đoàn công tác
       
Thứ Bảy
14/4/2018
       
       
Chủ nhật
15/4/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết