Tuần 32 (Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
08/4/2019
07:30 Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng Kỹ năng dạy bơi và An toàn dưới nước Khóa 2

Phòng 05

(Thao đường)
Ban Tổ chức, Học viên
08:00 Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 Phòng Truyền thống Toàn thể Đảng viên
13:30 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Trưởng phòng Đào tạo Phòng Truyền thống Tổ công tác, Toàn thể Phòng Đào tạo
14:00 Hội nghị liên tịch Phòng Đào tạo Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, phó phòng Đào tạo, Chi ủy Chi bộ Bóng – Đào tạo
14:30 Hội nghị lấy phiếu giới thiệu Trưởng, phó Khoa Bóng Phòng Truyền thống Tổ công tác, Toàn thể Khoa Bóng
15:00 Hội nghị liên tịch Khoa Bóng Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, phó Khoa Bóng, Chi ủy Chi bộ Bóng – Đào tạo
15:30 Hội nghị Cán bộ chủ chốt Khoa Bóng Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, phó Khoa Bóng, Chi ủy Chi bộ Bóng – Đào tạo, Trưởng Bộ môn, Tổ trưởng Công đoàn, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ thuộc Khoa Bóng
16:00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Công tác Sinh viên Phòng Truyền thống Tổ công tác, Toàn thể Phòng CTSV
16:30 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Bổ nhiệm lại phó phòng Tài vụ Phòng Truyền thống Tổ công tác, Toàn thể Phòng Tài vụ
Thứ Ba   09/4/2019 08:00 Tổng kết Công tác Đảng năm 2018 của Đảng ủy khối Đại học Mở TP. HCM Đ/c Lộc, Huy, Huân
       
       
       
Thứ Tư
10/4/2019

 

08:00

 

Kiểm tra PCCC Phòng TCHC Đ/c An, Tùng

 

 

 

     
13:00 Hội nghị lấy phiếu giới thiệu Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Truyền thống Tổ công tác, Toàn thể Phòng TCHC
13:30 Hội nghị liên tịch Phòng TCHC Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, phó Phòng TCHC, Chi ủy chi bộ Hành chính
14:00 Hội nghị Cán bộ chủ chốt Phòng TCHC Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, phó Phòng TCHC, Chi ủy Chi bộ Hành chính, Tổ trưởng Tổ công đoàn Hành chính, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ thuộc phòng TCHC
14:30 Hội nghị liên tịch Phòng CTSV Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, phó Phòng CTSV, Chi ủy Chi bộ Hành chính
15:00 Hội nghị liên tịch Phòng Tài vụ Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, phó phòng Tài vụ, Chi ủy Chi bộ Hành chính
15:30 Hội nghị lấy phiếu giới thiệu Trưởng, phó Khoa Thể dục Phòng Truyền thống Tổ công tác, Toàn thể CBVC Khoa Thể dục
16:00 Hội nghị liên tịch Khoa Thể dục Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, phó Khoa Thể dục, Chi ủy Chi bộ Điền kinh – Thể dục
16:30 Hội nghị Cán bộ chủ chốt Khoa Thể dục Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, phó Khoa Thể dục, Chi ủy Chi bộ Điền kinh – Thể dục, Trưởng Bộ môn, Tổ trưởng Công đoàn Khoa Thể dục, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ thuộc Khoa TD
Thứ Năm
 11/4/2019
  Phòng Tổ chức – Hành chính đề xuất nhân sự kéo dài và điều động từ đơn vị khác Phòng Tổ chức – Hành chính Lãnh đạo Phòng TCHC
  Trao đổi nhân sự về yêu cầu và nhiệm vụ công tác Phòng Tổ chức – Hành chính Lãnh đạo Phòng TCHC
08:00 Họp giao ban công tác thanh tra Trường ĐHSP TP. HCM Đ/c Lộc, Huân
09:00 Họp Chi bộ Bóng – Đào tạo Văn phòng Khoa Bóng Đảng viên Chi bộ Bóng – Đào tạo
12:15 Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng Kỹ năng dạy bơi và An toàn dưới nước Khóa 2 Phòng Truyền thống Ban Tổ chức, Học viên
15:00 Lễ kết nạp Đảng viên và chuyển Đảng chính thức Phòng Truyền thống Chi bộ Sinh viên
Thứ Sáu
 12/4/2019
       
13:00 Hội nghị lấy phiếu giới thiệu Trưởng, phó khoa Điền kinh Phòng Truyền thống Tổ công tác, Toàn thể cán bộ viên chức khoa Điền kinh
13:30 Hội nghị liên tịch Khoa Điền kinh Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng phó khoa Điền kinh, Chi ủy chi bộ Điền kinh - Thể dục
14:00 Hội nghị Cán bộ chủ chốt Khoa Điền kinh Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng phó khoa ĐK, Chi ủy chi bộ ĐK - TD, Trưởng bộ môn, Tổ trưởng công đoàn, GS,PGS, TS thuộc khoa Điền kinh
14:30 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Trưởng, phó khoa Khoa học cơ bản Phòng Truyền thống Tổ công tác, Toàn thể cán bộ viên chức khoa KHCB
15:00 Hội nghị liên tịch khoa KHCB Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng phó khoa KHCB, Chi ủy Chi bộ Lý luận
15:30 Hội nghị lấy phiếu giới thiệu Trưởng, phó Khoa LLCT&NVSP Phòng Truyền thống Tổ công tác, Toàn thể Cán bộ viên chức khoa LLCT & NVSP
16:00 Hội nghị liên tịch Khoa LLCT&NVSP Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng, phó Khoa LLCT & NVSP, Chi ủy Chi bộ Lý luận
16:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt khoa LLCT&NVSP Phòng Truyền thống Tổ công tác, Trưởng phó khoa LLCT & NVSP, chi ủy chi bộ Lý luận, Trưởng bộ môn, GS, PGS, TS, Tổ trưởng tổ công đoàn thuộc khoa LLCT & NVSP
Thứ Bảy  13/4/2019        
       

Chủ Nhật

14/4/2019
       
       
Tin Tức
Liên Kết