Tuần 32 (Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020) (cập nhật 08/4/2020)

 

 

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 06/4/2020        
09:00 Kiểm tra điều kiện xét tốt nghiệp Phòng Truyền thống Thanh tra, P. Đào tạo
13:30 Họp trực tuyến tổ công tác chuyên môn dạy trực tuyến Ứng dụng Google Meet Phòng TCHC chủ trì triển khai
       
Thứ Ba 07/4/2020   Phòng TCHC báo cáo tình hình CSVC của các phòng học, giảng đường; BQL KTX báo cáo tình hình khu KTX Hiệu trưởng Quản lý P. TCHC, BQL KTX
09:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
       
17:00 Kết thúc đăng ký tài khoản dạy trực tuyến http://dosports.online/ Toàn trường
Thứ Tư 08/4/2020        
09:00 Họp rà soát công tác triển khai dạy trực tuyến Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Tổ chuyên môn, Quản lý P. TCHC, P. Đào tạo, P. ĐT SĐH&KHCN, P. CTSV 
       
       
Thứ Năm 09/4/2020        
       
       
       
Thứ Sáu 10/4/2020   Phòng Đào tạo chủ trì báo cáo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh theo CV 1162   Đ/c Q. Vinh báo cáo (Các đơn vị phối hợp: P. TCHC, P. CTSV, P. ĐT SĐH&KHCN, P. Tài vụ)
09:00  Họp chuyên môn công tác giảng dạy Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Trưởng phòng TCHC, Trưởng Bộ môn Bóng 1, GV Bóng đá (Đ/c Vũ, Phúc, Vinh)
       
  P. CTSV báo cáo tình hình đăng ký tài khoản học trực tuyến của Sinh viên các khóa   Đ/c Bảo Thư
Thứ Bảy 11/4/2020        
       
Chủ Nhật 12/4/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết