Tuần 32 (Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021) - Cập nhật ngày 06/04/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
05/04/2021
 

Trình dự thảo báo cáo tổng kết công tác Quý I - 2021

Hiệu trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính
       
       
       

Thứ Ba

06/04/2021
  Học tập cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo   Theo Thư mời
       
13h30 Làm việc với Tổ khảo sát của Kho bạc Nhà nước TP. HCM Phòng họp 1 Theo phân công
       
Thứ Tư
07/04/2021
09h00 Họp Đảng ủy Phòng họp 1 Đảng ủy
09h30 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 Phòng họp 1 Theo Quyết định
       
       
Thứ Năm
08/04/2021
08h00  Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2020, triển khai công tác năm 2021 Hội trường khu nhà E, Trường Đại học Sài Gòn Đ/c Tố Quyên
09h00 Hội đồng duyệt đề cương đề tài, công trình khoa học cấp cơ sở; Hội đồng duyệt đề cương Giáo trình, sách tham khảo, tập bài giảng, tài liệu giảng dạy năm 2021 Phòng họp 2 Hội đồng, Ban Chủ nhiệm, Chủ biên và các Tác giả
09h00 Hội đồng nghiệm thu đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Phòng họp 1 Hội đồng, Ban Chủ nhiệm các đề tài
13h30 Làm việc với cục quản lý công sản BTC 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3  Các Đ/c: Trọng Khải, Vĩnh Huy, Đăng Bình
  Học tập cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo   Theo Thư mời

Thứ Sáu
09/04/2021

08h00 Hội nghị theo Kế hoạch số 78/KH-BGDĐT Hà Nội Theo phân công
       
14h30 Họp chi bộ Điền kinh - Thể dục Phòng họp 1 Đảng viên Chi bộ Điền kinh - Thể dục
       

Thứ Bảy

10/04/2021
       
       

Chủ Nhật

11/04/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết