Tuần 31 (Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021) - Cập nhật ngày 30/03/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
29/03/2021
  Báo cáo CV658 Quyết toán ngân sách năm 2020 Theo công văn Phòng Tài vụ
09h00

Bổ sung và nộp minh chứng kiểm định.

Tổng kết và rút kinh nghiệm hội thảo khoa học lần 1; chuẩn bị hội thảo lần 2

Văn phòng khoa Khoa học cơ bản Viên chức khoa Khoa học cơ bản
10h00 Nộp báo cáo kiểm kê tài sản văn phòng của đơn vị

Văn phòng TCHC 2

(đ/c Minh Thế, mail: themt@upes.edu.vn)

Trưởng các đơn vị
14h00 Họp giao ban công tác Tuyên giáo Trường CĐ Kỹ thuật Cao thắng 65 Huỳnh Thúc Kháng Đ/c Thùy Dương
Trước 15h00 Báo cáo công văn 940  Theo công văn Phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Ba

30/03/2021
       
       
14h00 Họp giao ban BGD   Theo thư mời
Trước 16h00 Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Đề án “Xây dựng xã hội học tập  giai đoạn 2021 - 2030” theo Công văn số 1168/BGDĐT-GDTX Theo công văn

Phòng CTSV và Phòng Đào tạo triển khai góp ý

Phòng CTSV tổng hợp báo cáo
Thứ Tư
31/03/2021
  Công khai Đề án tuyển sinh theo yêu cầu Công văn số 1017 Theo công văn Phòng Đào tạo
       
Trước 16h00 Trình Dự thảo Kế hoạch, quy trình triển khai và Hội đồng xét nâng lương năm 2021 Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 16h00

Thông báo tiếp tục thực hiện bổ sung thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ; chứng nhận công nhận văn bằng, chứng chỉ (do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp) của viên chức.

Lưu ý: thông báo đến từng cá nhân trong danh sách chưa nộp năm 2019
Văn thư Phòng Tổ chức – Hành chính 
Thứ Năm
01/04/2021
       
       
Trước 16h00 Hạn cuối cung cấp minh chứng đợt 3 Theo thông báo 75 Các đơn vị
Trước 16h00 Báo cáo kết quả thực hiện quy trình kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có học vị tiến sĩ, có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Sáu
02/04/2021

08h30 Họp Chi bộ Lý luận Phòng Họp 2 Đảng viên Chi bộ Lý luận
09h00 Hội đồng duyệt đề cương đề tại, công trình khoa học cấp cơ sở; Hội đồng duyệt đề cương Giáo trình, sách tham khảo, tập bài giảng, tài liệu giảng dạy năm 2021 (dời) Phòng Họp 1 Hội đồng, ban chủ nhiệm, chủ biên và các tác giả
09h00 Hội đồng nghiệm thu đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (dời) Phòng học số 3 (thao đường) Hội đồng, ban Chủ nhiệm các đề tài
       

Thứ Bảy

03/04/2021
       
 

 

   

Chủ Nhật

04/04/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết