Tuần 30 (Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018)

 

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
26/03/2018
9:30

Họp hội đồng khoa học đào tạo thông qua đề án tuyển sinh và thang điểm tuyển sinh

PTT Phòng Đào tạo báo cáo
10:00 Giải quyết lương cho CBVC   Phòng Tài vụ
       
       
Thứ Ba
27/03/2018
8:00  Họp BCH Công đoàn mở rộng - Bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam PTT Ủy viên BCH, tổ trưởng/ phó CĐ
15:30 Họp tổ chức đào tạo kỹ năng bơi và an toàn dưới nước  K1 2018 PTT Đ/c Lộc, Huy, Vinh, Toàn, Vân Anh, Hùng
       
       
Thứ Tư
28/03/2018
9:00  Họp triển khai công tác biên sọan sách giáo khoa PTT Theo QĐ
       
       
       
Thứ Năm
29/03/2018
9:30  Họp Triển khai công tác an toàn và an ninh trật tự năm 2018 PTT Đ/c Danh, Sơn, Thịnh, An, Qúy
       
       
       
Thứ Sáu
30/03/2018
8:30 Họp giải quyết kinh phí xuất bản giáo trình NXB Sách Việt PTT

Đ/c Lộc, Danh, Huy, Huân, Xuân, Hạnh, Thư viện

14:00 Họp chi bộ Điền kinh - Thể dục PTT Đảng viên CB
       
       
Thứ Bảy
31/03/2018
       
       
Chủ nhật
01/04/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết