Tuần 30 (Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019) (Cập nhật 27/03/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
25/03/2019
06:30 Tư vấn tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2019 Trường PTNK TP. HCM Phòng Đào tạo
       
14:30 Họp BCH Công đoàn mở rộng Phòng Truyền thống UV BCH, Tổ trưởng CĐ
16:00 Họp các tác giả biên soạn sách giáo khoa (Tiểu học, THCS, THPT) NXB GD TP.HCM Lộc, Trí Dũng, Đại và các tác giả
Thứ Ba   26/03/2019        
       
14:00 Chấm luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

ĐH TDTT

TP. HCM
Theo Thư mời
       
Thứ Tư
27/03/2019
       
       
       
       
Thứ Năm
28/03/2019
08:00 Hội nghị triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước Đ/c Huy, Huân, Đ. Bình
09:00 Họp giao ban Liên đoàn Lao động TP. HCM LĐ LĐ TP. HCM Đ/c Thịnh
10:00 Báo cáo quyết toán năm 2018 Phòng Truyền thống Phòng Tài vụ
14:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
Thứ Sáu
 29/03/2019
08:00 Họp Chi bộ Lý luận Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
08:00 Tập huấn QC DCCS LĐ LĐ TP. HCM Đ/c Thịnh, Phúc
14:00

Làm việc với Hiệp hội AUSTSWIM

(DỜI SANG TUẦN 31)

Phòng Truyền thống Ban Tổ chức, Hiệp hội AUSTSWIM
       
Thứ Bảy  30/03/2019 10:30 Họp Giảng viên giảng dạy Huflit Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Đ/c Huân, Kế Bình, GV dạy Huflit
       

Chủ Nhật

31/03/2019
       
       
Tin Tức
Liên Kết