Tuần 30 (Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021) - Cập nhật ngày 25/03/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
22/03/2021
08h00 đến 17h00 Rà soát, kiểm tra tình trạng tất cả các khoá cửa các đơn vị Trường ĐHSP TDTT TP. HCM Phòng Tổ chức - Hành chính (đ/c Thế Lưỡng phụ trách chung, tổ bảo vệ)
Trước 09h00 Triển khai thông báo và mẫu cung cấp thông tin ba công khai về các đơn vị liên quan Văn thư, email Ban Thanh tra & Kiểm định chất lượng (Đ/c Tố Quyên)
  Chuẩn bị triển lãm 45 Xây dựng và phát triển Trường Thao đường, sân trường Theo phân công
11h00 Thi đấu nội dung Cầu lông của Hội thao kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Thao đường BTC Hội thao và VC-GV đã đăng kí

Thứ Ba

23/03/2021
08h00 Thi đấu nội dung Bóng đá của Hội thao kỷ niệm 45 năm thành lập Trường 4 Lê Đại Hành, P.15, Q.11 BTC Hội thao và Đội bóng đá Nam GV của Trường
08h00 đến 17h00 Rà soát, kiểm tra tình trạng tất cả các khoá cửa các đơn vị Trường ĐHSP TDTT TP. HCM Phòng Tổ chức - Hành chính (đ/c Thế Lưỡng phụ trách chung, tổ bảo vệ)
Trước 15h00 Phòng Tổ chức Hành chính và BQL Ký túc xá – Thư viện báo cáo theo Công văn số 930/BGDĐT-GDTC Theo Công văn Đ/c Thế Lưỡng, Đ/c Thùy Dương
Trước 17h00

Báo cáo công tác tổng hợp công tác quý I/2021 của các đơn vị;

Trình dự thảo Báo cáo tổng kết công tác quý I/2021, Kế hoạch công tác quý II/2021 
Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 17h00 Tổng duyệt triển lãm, tọa đàm  Thao đường, sân trường Theo phân công
Thứ Tư
24/03/2021
08h00 Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng Trường ĐHSP TP. HCM Đ/c Minh Huân, đ/c Thùy Dương
09h00 Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập trường Thao đường, sân trường Khách mời; toàn thể viên chức, người lao động; các lớp trưởng của 33 lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy
       
Trước 15h00 Báo cáo theo yêu cầu Công văn 999/BGDĐT-GDĐH Theo Công văn Phòng Đào tạo 
Thứ Năm
25/03/2021
08h00 Hội nghị công tác tuyển sinh 2021

Theo Công văn

Đ/c Kế Bình,đ/c Quang Vinh, đ/c Hữu Phúc, đ/c Bảo Thư

08h00 Hội đồng Tiến sĩ Trường ĐH TDTT TP. HCM Theo thư mời
10h00 Thi đấu nội dung Quần vợt của Hội thao kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Sân quần vợt BTC Hội thao và VC-GV đã đăng kí
14h00 Hội đồng Tiến sĩ Trường ĐH TDTT TP. HCM Theo thư mời
Trước 16h00 Phòng Tổ chức Hành chính báo cáo theo yêu cầu Công văn số 940/BGDĐT-TCCB Theo Công văn Phòng Tổ chức - Hành chính
Trước 17h00 Hạn cuối các đơn vị cung cấp minh chứng đợt 2 Đ/c Quyên (VP.KĐCL) Các đơn vị
17h00 Lớp bồi dưỡng 4 bài lý luận chính trị cho sinh viên ĐH K15 Thao đường Báo cáo viên, SV Khoá ĐH15

Thứ Sáu
26/03/2021

  Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh    
09h00 Thi đấu nội dung Quần vợt của Hội thao kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Sân quần vợt BTC Hội thao và VC-GV đã đăng kí
Trước 16h00 Nộp thông tin ba công khai theo mẫu Đ/c Tố Quyên (VP.KĐCL) Quản lý các đơn vị
Trước 16h00 Báo cáo theo yêu cầu Công văn 985/BGDĐT-KHCNMT Theo Công văn Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
Trước 16h00 Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ báo cáo theo Công văn 954/BGDĐT-ĐANN Theo Công văn Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ

Thứ Bảy

27/03/2021
  Chúc mừng kỉ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam Văn thư Phòng Tổ chức – Hành chính
07h00-17h00 Giải cầu lông mở rộng chào mừng 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam Thao đường BTC và các đội
08h00 Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc Hội trường lớn - Trường ĐHSP TP. HCM Đảng viên, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên
 

Tổng hợp tình hình tiến độ các đơn vị về hồ sơ minh chứng KĐLC;

Xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình tiến độ hồ sơ minh chứng KĐCL
  Đ/c Tố Quyên

Chủ Nhật

28/03/2021
08h00 Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc Hội trường lớn - Trường ĐHSP TP. HCM Đảng viên, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên
       
Tin Tức
Liên Kết