Tuần 29 (Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018)

 

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
19/03/2018
13:30 Kiểm tra tiến độ xây dựng trường mới Xã Nhơn Đức, Nhà Bè BGH, Đ/c Huy, Vinh, Huân, Xuân, Thịnh, An, Ngọc
       
       
       
Thứ Ba
20/03/2018
7:30 Tập huấn về viết sách giáo khoa cho học sinh THPT Khách sạn Phương Nam
252 Nguyễn Trãi
Đ/c Lộc và Nhóm tác giả của NXB GD Thành phố
       
       
       
Thứ Tư
21/03/2018
7:30 Tập huấn về viết sách giáo khoa cho học sinh THPT Khách sạn Phương Nam
252 Nguyễn Trãi
Đ/c Lộc và Nhóm tác giả của NXB GD Thành phố
       
14:00 Họp tiểu ban đánh giá bài luận Nghiên cứu sinh. PTT Theo quyết định
15:30 Họp Đảng ủy PTT Đảng ủy
Thứ Năm
22/03/2018
7:30 Tập huấn về viết sách giáo khoa cho học sinh THPT Khách sạn Phương Nam
252 Nguyễn Trãi
Đ/c Lộc và Nhóm tác giả của NXB GD Thành phố
       
       
       
Thứ Sáu
23/03/2018
9:00 Thông qua đề án, thang điểm tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 PTT Hội đồng khoa học & đào tạo
(Đ/c Vinh báo cáo)
       
       
       
Thứ Bảy
24/03/2018
       
       
Chủ nhật
25/03/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết