Tuần 29 (Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019) (Cập nhật 18/03/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
18/03/2019

 


 

     
09:30 Thông qua Kế hoạch tổ chức Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM lần 1 - năm 2019

Phòng

Truyền thống

Ban Giám hiệu, Trưởng đơn vị, Giảng viên CVHT
       
       
Thứ Ba   19/03/2019 08:30 Thông qua quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, kéo dài thời gian giữ chức vụ

Phòng

Truyền thống

Ban Giám hiệu, Trưởng đơn vị, Đoàn thể
10:00 Thông qua quy định xét học bổng

Phòng

Truyền thống

Ban Giám hiệu, Trưởng đơn vị
15:00 Xét học bổng Học kỳ 1 Năm học 2018 – 2019

Phòng

Truyền thống

Ban Giám hiệu, Đ/c Vinh, Sơn, Kế Bình, Huân, Thanh Hải
       
Thứ Tư
20/03/2019
       
09:30 Họp Khoa Thể dục

Phòng

Truyền thống

Đ/c Lộc, Đại, CBVC Khoa Thể dục
14:00 Họp Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ

Phòng

Truyền thống

Đ/c Lộc, CBVC P. ĐT SĐH&KHCN
       
Thứ Năm
 21/03/2019
08:00 Tập huấn công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019

ĐHQT

Hồng Bàng

Đ/c Vinh, Thư
   

 

 
       
       
Thứ Sáu
 22/03/2019
       
       
       
       
Thứ Bảy  23/03/2019        
       

Chủ Nhật

24/03/2019
       
       
Tin Tức
Liên Kết