Tuần 28 (Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 09/3/2020        
       
       
       
Thứ Ba 10/3/2020   Các đơn vị gửi Kế hoạch công tác năm Văn thư
(P. TCHC)
Trưởng các đơn vị Phòng, Ban
       
       
       
Thứ Tư 11/3/2020        
       
       
       
Thứ Năm 12/3/2020 08:00 Tham dự Đại hội điểm Trường ĐH Nông Lâm Đ/c Lộc, Huy, Huân, K. Bình
       
       
       
Thứ Sáu 13/3/2020   Các đơn vị chuẩn bị cho giảng dạy và đón sinh viên Các đơn vị Toàn trường
       
       
       
Thứ Bảy 14/3/2020        
       
Chủ Nhật 15/3/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết