Tuần 28 (Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021) (Cập nhật 08/3/2021)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
08/03/2021
  Tiếp tục, khẩn trương triển khai công tác Kiểm định chất lượng giáo dục   Các đơn vị 
       
       
       

Thứ Ba

09/03/2021
09h00 Trình dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm Thành lập Trường Phòng Hiệu trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính (đ/c Anh Thư, đ/c Hoàng Tùng)
10h00 Báo cáo công tác dạy Trực tuyến Phòng Hiệu trưởng Tổ chuyên trách
Trước 11h00 Trình dự thảo 4 mục từ trong tự điển Bách khoa toàn thư Phòng Hiệu trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ (đ/c Trí Dũng, đ/c Mộng Bình)
15h00 Báo cáo tình hình Kiểm định chất lượng giáo dục Phòng Hiệu trưởng Đ/c Tố Quyên
15h30 Báo cáo công tác chuẩn bị cho kiểm toán Phòng Hiệu trưởng Phòng Tài vụ (đ/c Minh Huân, đ/c Đăng Bình)
Thứ Tư
10/03/2021
09h00 Họp Đảng ủy: chuẩn bị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và trao Huy hiệu Đảng Phòng Họp 1 Đảng ủy viên
09h00 Họp khoa Điền kinh Văn phòng khoa Điền kinh Giảng viên khoa Điền kinh
15h00 Trình đề án Tuyển sinh Đại học năm 2021 Phòng Hiệu trưởng Phòng Đào tạo (đ/c Quang Vinh, đ/c Bảo Thư)
15h00 Họp chi bộ Điền kinh - Thể dục Phòng Truyền thống Đảng viên chi bộ Điền kinh – Thể dục
16h00 Trình đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2021 Phòng Hiệu trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ (đ/c Quang Đại, đ/c Trí Dũng)
Thứ Năm
11/03/2021
09h00

- Tổng kết công tác Đảng năm 2020

- Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Hội trường A Toàn thể đảng viên
       
15h00 Họp công tác xây dựng Trường mới Phòng Truyền thống Theo phân công và các bên liên quan
16h00

- Trình dự thảo công tác quy hoạch và các quy định liên quan

- Trình dự thảo Kế hoạch sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất năm 2021

Phòng Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Anh Thư)

Thứ Sáu
12/03/2021

       
15h00 Họp Ban Chấp hành hội khoa học TDTT Việt Nam 36 Trần phú, Hà Nội Theo thư mời
       
       

Thứ Bảy

13/03/2021
       
       

Chủ Nhật

14/03/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết