Tuần 27 (Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019) (Cập nhật 06/3/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
04/03/2019
7:15 Chào cờ Thao đường Toàn trường
9:00 Họp Hội đồng khoa học và đào tạo thông qua đề án tuyển sinh ĐH, CĐ chính qui năm 2019 Phòng Truyền thống Hội đồng khoa học và đào tạo
9:30 Họp Phòng Tổ chức – Hành Chính Phòng Số 3 Đ/c Bình, CBVC Phòng TCHC
       
Thứ Ba   05/03/2019        
       
       
       
Thứ Tư
06/03/2019
       
9:00 Làm việc với BGH Trường THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định về liên kết đào tạo THPT Nguyễn Thị Định Ban Giám hiệu, Lãnh đạo P. Đào tạo, Trưởng phòng Tài vụ, Đại diện phòng TCHC
       
       
Thứ Năm
 07/03/2019
       
9:30 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
       
       
Thứ Sáu
 08/03/2019
7:00 Họp hội đồng tuyển sinh ĐH VLVH khóa 4 – đợt 2 Phòng Truyền thống Theo Quyết định
9:00

Hội nghị triển khai quy trình kéo dài chức danh Phó Hiệu trưởng

(DỜI QUA TUẦN 28)

   
10:00

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

(DỜI QUA TUẦN 28)

   
15:00 Họp Chi bộ Bóng - Đào tạo Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
Thứ Bảy  09/03/2019        
       

Chủ Nhật

10/03/2019
       
       
Tin Tức
Liên Kết