Tuần 27 (Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021) - Cập nhật ngày 02/03/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
01/03/2021
  Các đơn vị triển khai công tác Kiểm định chất lượng giáo dục   Các đơn vị
09h00 Phòng Tổ chức - Hành chính kiểm tra toàn bộ Cơ sở vật chất, vệ sinh phòng học, giảng đường chuẩn bị đón sinh viên Toàn trường

Phòng Tổ chức - Hành chính

(đ/c Thế Lưỡng)

09h00 Ban QL KTX-TV phối hợp P.TCHC kiểm tra toàn bộ khu nội trú chuẩn bị đón SV Khu KTX

Phòng Tổ chức - Hành chính (đ/c Hoàng Tùng), ban QL KTX-TV (đ/c Thùy Dương)

09h00 Họp P.ĐT, P.TV, P. TCHC phối hợp làm việc với Trung tâm Giáo dục quốc phòng Quân khu 7. Đ/c Vinh chủ trì, trình bày dự thảo kế hoạch và phương án phối hợp Phòng Họp 1 Phòng Đào tạo (đ/c Quang Vinh, đ/c Hữu Phúc), phòng (đ/c Minh Huân), phòng Tổ chức - Hành chính (đ/c Anh Thư), thư kí cuộc họp: đ/c Yến Thu – CV. PĐT
10h00

Họp:

- Chuẩn bị các hoạt động chào mừng 45 năm TL Trường;

- Rà soát giáo trình theo khung mới;

- Liên kết đào tạo với Cty AMF (Đ/c Minh Huân báo cáo)
Phòng Họp 1

Chủ tịch HĐT; BGH; Chủ tịch CĐ;Bí thư, Phó BT Đoàn TN;

Quản lý các đơn vị: phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Đào tạo, phòng Đào tạo SĐH&KHCN, phòng Tài vụ, phòng CTSV, Ban TT& KDCL, Ban QL KTX-TV

Thứ Ba

02/03/2021
09h00 Kiểm tra công trường   Theo phân công
  Các tổ chức, đơn vị trong trường đăng kí hoạt động của đơn vị chào mừng 45 năm kỉ niệm ngày thành lập trường cho P.TCHC đến hết ngày 07/03/2021 Phòng Tổ chức - Hành chính 01 Phòng Tổ chức - Hành chính (CV Nguyễn Hoàng Hà), Các đơn vị
       
       
Thứ Tư
03/03/2021
09h00 Họp chi bộ Hành chính Phòng Họp 1 Đảng viên chi bộ Hành chính
9h30 Làm việc với Cty AMF Phòng Họp 1 Theo phân công
Trước 10h00 Trình phương án tham mưu cho Hiệu trưởng theo công văn số 707/BGDĐT-GDĐH Hiệu trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
Trước 15h00 Báo cáo Công văn số 627/BGDĐT-KHTC Theo Công văn Phòng Tổ chức - Hành chính
15h30 Báo cáo Hiệu trưởng kết quả rà soát, phối hợp tổng hợp và đề xuất về Giáo trình phục vụ đào tạo Phòng Hiệu trưởng Ban QL KTX-TV (đ/c Thị Hà), P.ĐT (đ/c Quang Vinh), P.ĐTSĐH&KHCN (đ/c Quang Đại)
Trước 16h00 Bảng tổng hợp, trình phương án theo yêu cầu Công văn số 621/BGDĐT-TĐKT Theo Công Phòng Tổ chức - Hành chính
16h00 Báo cáo tổng hợp tình hình giảng dạy, tình hình cập nhật học liệu trực tuyến và các đề xuất liên quan Phòng Hiệu trưởng Bộ phận thường trực đào tạo trực tuyến (đ/c Thế Lưỡng, đ/c Hoàng Tùng)
Thứ Năm
04/03/2021
  Nộp các mục từ biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam binhmt@upes.sdu.vn Theo phân công
  Báo cáo Công văn số 627: Góp ý luật đấu thầu Theo Công văn Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Tài vụ
       
       

Thứ Sáu
05/03/2021

  Đón sinh viên vào Ký túc xá   Phòng Tổ chức - Hành chính (Y tế), ban Quản lý Ký túc xá - Thư viện
  Đăng ký tham dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện QĐ4996 Theo Công văn Phòng Tổ chức - Hành chính
08h30 Họp Chi bộ Lý luận Phòng Họp 2 Đảng viên Chi bộ Lý luận
       

Thứ Bảy

06/03/2021
       
       

Chủ Nhật

07/03/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết