Tuần 26 (Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023) - Cập nhật ngày 28/02/2023

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
27/02/2023

 

- Tiếp tục triển khai giảng dạy CSM-Nhà Bè;

- Trực công tác tại CSM – Nhà Bè (cả tuần học)

CSM-Nhà Bè

- Giảng viên, sinh viên có Thời khóa biểu giảng dạy và học tập tại CSM – Nhà Bè;

- Lãnh đạo Trường, viên chức, nhân viên được phân công của các đơn vị: phòng ĐT, phòng CTSV, phòng TCHC

 

Các đơn vị, tổ chức lên kế hoạch hoạt động chào mừng Kỉ niệm 47 năm ngày thành lập Trường (24/3/1976-24/3/2023);

Thời hạn trình phê duyệt các kế hoạch của các đơn vị, tổ chức: 10/3/2023.

 

Các đơn vị, tổ chức

  Các đơn vị triên khai công tác vệ sinh & sắp xếp ngăn nắp văn phòng làm việc của đơn vị và toàn bộ Trường từ ngày 27/2 đến 05/3 năm 2023 Toàn Trường

Quản lý các đơn vị triển khai theo chức năng nhiệm vụ quản lý và phụ trách của đơn vị

09h00

Làm việc với TVTK; TVGS

CSM – Nhà Bè

Các đồng chí: Vĩnh Huy, Kế Bình, Anh Thư, Minh Huân, Xuân Vũ, Đăng Bình

(Lưu ý: PTCHC chuẩn bị bàn họp ở Phòng trực, CSM – Nhà Bè)
09h00

Họp xét điều kiện nâng bậc lương thường xuyên Quý 1 năm 2023

Văn phòng Ban quản lý KTX-TV Ban quản lý Ký túc xá – Thư viện 
Trước 15h30 Báo cáo Công văn số 11/HTĐTCƯNL-NCDB về việc dôn đốc thực hiện báo cáo khảo sát và công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2022 Theo yêu cầu công văn

Phòng Công tác sinh viên

Trước 15h30 Báo cáo triển khai Kế hoạch số 159/KH-BGDĐT về việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023 Theo yêu cầu công văn Phòng Công tác sinh viên
15h30 Trình các văn bản quy định, quy chế về hoạt động của Hội TT ĐH-CĐ TPHCM Chủ tịch Hội Đồng chí Hoàng Tùng
17h30 Khai mạc giải Bóng chuyền SV Sân trường

Khách mời: khuyến khích quý thầy cô toàn Trường tham dự

Thứ Ba

28/02/2023

     

 

11h00

Hoàn thành việc bổ sung minh chứng phục vụ công tác khảo sát chính thức

 

Các đơn vị liên quan

Trước 15h30 Báo cáo Công văn số 547/BGDĐT-KHTC về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 Theo yêu cầu công văn

Phòng Tài vụ

 

     

Thứ Tư
01/03/2023

08h00

Làm việc với Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu tỉnh An Giang

An Giang

Đoàn công tác

09h00 Rà soát hệ thống minh chứng phục vụ công tác khảo sát chính thức   Các đồng chí: Quang Vinh, Tố Quyên
       
     

 

Thứ Năm
02/03/2023

 

 

 

 

09h00 Họp về việc kiểm tra tiến độ phần mềm Quản lý đoàn viên Hội trường Thành đoàn Đồng chí Thanh Trung, Hoàng Đa
 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
03/03/2023

08h00

Tọa đàm khoa học “Các bên liên quan trong kiểm tra đánh giá ngoại ngữ tại Việt Nam: thuận lợi và khó khăn”

Trực tuyến (theo đường link của công văn)

Đại diện phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ; đại diện khoa Khoa học cơ bản

08h30 Phỏng vấn kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) – Kỳ tuyển dung viên chức năm 2022

Giảng đường 9 và

Phòng họp 2

Chủ tịch HĐTD, Ban kiểm tra, sát hạch, Ban coi thi, Ban Cơ sở vật chất, Ban Giám sát và ứng viên

08h30 Hội nghị tuyển sinh năm 2023 Trường Đại học VinUni – Hà Nội

Theo Quyết định cử đi

14h00

Họp xét điều kiện tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên quý I năm 2023

Trực tuyến

Viên chức và người lao động phòng Tổ chức - Hành chính

Thứ Bảy

04/03/2023

       
14h00 Họp Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

279 Nguyễn Tri Phương, P5, Q10

Hiệu trưởng

Chủ Nhật

05/03/2023

       
       
Tin Tức
Liên Kết