Tuần 26 (Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019) (Cập nhật 26/02/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
25/02/2019
       
9:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
       
       
Thứ Ba   26/02/2019        
       
       
       
Thứ Tư
27/02/2019
       
       
15:30 Họp Chi bộ Hành chính Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
       
Thứ Năm
 28/02/2019
       
       
14:00 Hội nghị Giáo dục Quốc phòng năm 2019 Trường Quân sự QK7 Theo Thư mời
       
Thứ Sáu
 01/03/2019
       
8:30 Họp Chi bộ Lý luận Văn phòng Khoa KHCB Đảng viên Chi bộ
9:00 Làm việc với Đoàn kiểm tra Y tế học đường Phòng Truyền thống Y tế, Đ/c Quang Sơn, Đ/c An
       
Thứ Bảy  02/03/2019        
       

Chủ Nhật

03/03/2019
10:00 Khai giảng Khóa ĐH LT4 tại Bình Phước CĐSP Bình Phước Đoàn công tác
       
Tin Tức
Liên Kết