Tuần 26 (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 24/02/2020        
09:00 Hiệu trưởng làm việc với Quản lý Phòng TCHC Phòng Truyền thống Hiệu trưởng, Quản lý P. TCHC
       
       
Thứ Ba 25/02/2020        
09:30 Đại hội Chi bộ Hành chính Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ Hành chính
14:00 Đại hội Chi bộ Sinh viên Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ Sinh viên
       
Thứ Tư 26/02/2020 08:00 Đại hội Chi bộ Bóng - Đào tạo Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ Bóng - Đào tạo
13:30 Đại hội Chi bộ Lý luận Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ Lý luận
13:30 Đại hội Chi bộ Điền kinh - Thể dục Phòng Số 3 Đảng viên Chi bộ Điền kinh - Thể dục
       
Thứ Năm 27/02/2020   Phòng Tổ chức - Hành chính triển khai vệ sinh, khử trùng toàn trường (Giảng đường, phòng học, văn phòng làm việc, ký túc xá, ...)    
       
       
       
Thứ Sáu 28/02/2020   Các đơn vị triển khai kế hoạch đón sinh viên trở lại học tập   Các đơn vị
       
       
       
Thứ Bảy 29/02/2020        
       
Chủ Nhật 01/3/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết