Tuần 26 (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
22/02/2021
  Triển khai công tác đào tạo trực tuyến Hệ thống dosports.online, Google Meet Quản lý các đơn vị: P. TCHC, P. Đào tạo, P. CTSV; Quản lý các khoa;Tổ chuyên môn, giảng viên, học viên, sinh viên
       
     

 

       

Thứ Ba

23/02/2021
       
       
       
       
Thứ Tư
24/02/2021
       
       
       
       
Thứ Năm
25/02/2021
  Phòng Đào tạo báo cáo Công văn 162 “gửi kết quả tuyển sinh 2020 lên hệ thống” Theo Công văn Quản lý P. Đào tạo
       
       
       

Thứ Sáu
26/02/2021

       
       
       
       

Thứ Bảy

27/02/2021
       
       

Chủ Nhật

28/02/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết