Tuần 25 (Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023) - Cập nhật ngày 21/02/2023

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
20/02/2023

 

- Tiếp tục triển khai giảng dạy CSM-Nhà Bè;

- Trực công tác tại CSM – Nhà Bè (cả tuần học)

CSM-Nhà Bè

- Giảng viên, sinh viên có Thời khóa biểu giảng dạy và học tập tại CSM – Nhà Bè;

- Lãnh đạo Trường, viên chức, nhân viên được phân công của các đơn vị: phòng ĐT, phòng CTSV, phòng TCHC

09h00

Họp Đảng ủy

Phòng Truyền thống

Đảng uỷ

10h00 Họp Hội đồng trường Phòng Truyền thống và trực tuyến

Hội đồng trường;
Đ/c Minh Thế chuẩn bị đường truyền

15h30

Báo cáo việc triển khai phân loại tạm ứng và hướng giải quyết (thực hiện kết luận của Kiểm toán NN)

  Đồng chí Minh Huân
 

Rà soát và ban hành các văn bản cần thiết để triển khai xét TN đợt hai năm 2022 và các khóa tiếp theo

  Đồng chí Quang Vinh
16h00 Họp Hội đồng tuyển dụng Phòng Truyền thống

Hội đồng tuyển dụng và trưởng các ban

16h00 Trình biên bản đối thoại với sinh viên và thời hạn giải quyết các công việc liên quan đến công tác sinh viên Hiệu trưởng

Đồng chí Đắc Thịnh

Thứ Ba

21/02/2023

08h00 Kiểm tra công trường Công trường

Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình, Trương Phùng

08h00

Họp công tác phát triển đảng 

Phòng Truyền thống

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ;

Tham dự: Bí thư chi bộ, thường trực Đoàn Thanh niên

08h30 Kiểm tra kết quả thực hiện công việc tuần 1 và tuần 2 theo Kế hoạch số 39/KH-ĐHSPTDTT ngày 06/02/2023 Toàn trường Tổ kiểm tra, giám sát công tác KĐCL
Trước 11h00 Trình dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ tiếp nhận và trồng cây xanh tại CSM – Nhà Bè Hiệu trưởng Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Phòng TCHC (đ/c Hoàng Tùng)
15h30 Trình các văn bản quy định, quy chế về hoạt động của Hội TT ĐH-CĐ TPHCM Chủ tịch Hội Đồng chí Hoàng Tùng
15h30 Họp công tác chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Phòng Truyền thống

Chủ trì: Hiệu trưởng

Tham dự: Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, quản lý các đơn vị

Thư ký: Đ/c Mai Hà

17h00

Họp Ban chấp hành Đoàn trường Văn phòng Đoàn Ban chấp hành Đoàn trường

Thứ Tư
22/02/2023

08h00

Họp Công tác chuẩn bị Lễ trồng cây tại cơ sở Nhà Bè

Phòng Truyền thống

Tập thể lãnh đạo,

Các đồng chí: Hữu Phúc, Anh Thư, Hoàng Tùng, Thanh Trung

Trước 11h00 Trình dự thảo góp ý Thông tư 03 quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Hiệu trưởng

Đồng chí Quang Vinh

15h00 Họp triển khai các nội dung liên quan đến nghiệp vụ công tác đoàn viên, công tác kiểm tra - giám sát năm 2023 Thành Đoàn Đồng chí Thanh Trung, Văn Sanh, Hoàng Đa, Trường
16h00 Tổ chức vòng 1 – Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 Văn phòng P.TCHC 1 Ban Kiểm tra Phiếu đăng kí dự tuyển - HĐTD
     

 

Thứ Năm
23/02/2023

 

 

 

 

       
Trước 16h00

Báo cáo tiến độ giải quyết các công việc liên quan đến Buổi đối thoại sinh viên

Hiệu trưởng

Các đồng chí trưởng đơn vị liên quan

 

 

 

 

Thứ Sáu
24/02/2023

09h00

Họp Ban Chấp hành Đảng uỷ Khối ĐH, CĐ TP.HCM

Đại học Sài Gòn

Đồng chí Vĩnh Huy

Trước 11h00 Báo cáo CV547 về quản lý & sử dụng tài sản công Theo yêu cầu công văn

Phòng Tài vụ (đồng chí Minh Huân)

Trước 11h00 Báo cáo Công văn 363/BGDĐT-GDĐH về việc góp ý sửa đổi Thông tư 03 quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Theo yêu cầu công văn

Đồng chí Quang Vinh

 

Nhận bàn giao 300 cây từ Thành Đoàn TP.HCM tặng;

Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ tiếp nhận và trồng cây xanh tại CSM – Nhà Bè

CSM-Nhà Bè

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Đội tự quản và Phòng TCHC (đồng chí Hoàng Tùng)

Thứ Bảy

25/02/2023

15h00 Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ tiếp nhận và trồng cây xanh tại CSM – Nhà Bè CSM-Nhà Bè Hiệu trưởng
       

Chủ Nhật

26/02/2023

09h00 Lễ tiếp nhận và trồng cây xanh tại CSM – Nhà Bè CSM – Nhà Bè Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Ban Chấp hành Đoàn TN, quản lý đơn vị: P.TCHC, P.ĐT, P.CTSV;
Khách mời
       
Tin Tức
Liên Kết