Tuần 25 (Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019) (Cập nhật 19/02/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
18/02/2019
7:30 Họp phòng Tổ chức - Hành chính Phòng Truyền thống Đ/c Danh, Đ/c K.Bình, CBVC Phòng TCHC
       
       
       
Thứ Ba   19/02/2019        
       
       
       
Thứ Tư
20/02/2019
       
       
       
       
Thứ Năm
 21/02/2019
       
       
       
       
Thứ Sáu
 22/02/2019
9:00 Họp Chi bộ Điền kinh - Thể dục Văn phòng Khoa Thể dục Đảng viên Chi bộ
9:00 Họp phòng Tài vụ Phòng Truyền thống CBVC Phòng Tài vụ
       
       
Thứ Bảy  23/02/2019   Hội nghị Nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất và Thể thao trường học trong ngành Giáo dục - Đào tạo Hà Nội Theo Thư mời
       

Chủ Nhật

24/02/2019
       
       
Tin Tức
Liên Kết