Tuần 24 (Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023) - Cập nhật ngày 17/02/2023

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
13/02/2023

 

- Tiếp tục triển khai giảng dạy CSM-Nhà Bè;

- Trực công tác tại CSM – Nhà Bè

CSM-Nhà Bè

- Giảng viên và sinh viên có TKB liên quan;

- Viên chức, nhân viên được phân công của các đơn vị: P.TCHC, P.ĐT, P.CTSV

 

Tiếp tục rà soát và minh chứng phục vụ Đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

 

Các đồng chí: Quang Vinh, Tố Quyên

08h00 Kiểm tra y tế trường học năm học  2022 - 2023 Giảng đường 9

Chủ trì: Chủ tịch HĐT, các đồng chí:Thế Lưỡng, Bích Liên, Tuấn Kiệt

08h30

Họp duyệt đề cương 

Phòng Truyền thống Hội đồng
09h30

Họp nghiệm thu đề tài khoa học

Phòng Truyền thống Hội đồng
10h30 Họp Đảng uỷ Phòng Truyền thống Đảng uỷ
Trước 11h00

Gửi thư mời và báo cáo nội dung chương trình họp Hội thể thao ĐH, CĐ TP.HCM

Văn phòng Hiệu trưởng Đồng chí Hoàng Tùng
11h00 Báo cáo công tác triển khai thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước Văn phòng Hiệu trưởng

Đồng chí Minh Huân

  Rà soát và triển khai xét Tốt nghiệp đợt 2 – năm 2022   

Phòng Đào tạo

(đồng chí Hữu Phúc)

  Gửi dự thảo góp ý về điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp; thời hạn góp ý: trước 17h00 ngày 15/02/2023; góp ý gửi về P.ĐT (email đồng chí Hữu Phúc) Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Quản lý Phòng Đào tạo

Thứ Ba

14/02/2023

08h30 Họp trực tuyến với BGDĐT về rà soát nhu cầu đầu tư cho CSM- Nhà Bè (DỜI LỊCH) Phòng Truyền thống

Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, các đồng chí: Minh Huân, Đăng Bình, Xuân Vũ;

Đ/c Minh Thế chuẩn bị đường truyền trực tuyến

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 343/BGDĐT-TCCB về việc góp ý dự thảo triển khai phong trào thi đua, phát triển kết cấu hạ tầng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tổ chức – Hành chính

       

Trước 16h30

Kiểm tra và ghi nhận tiến độ hoàn thành các minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng – Đơn vị phòng Tổ chức - Hành chính   Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Tư
15/02/2023

08h00

Kiểm tra công trường

Công trường

Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình, Trương Phùng, Tuấn An

08h00 Kiểm tra hệ thống minh chứng phục vụ công tác khảo sát chính thức   Phòng làm việc của Ban thư ký

Đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

Các đồng chí: Quang Vinh, Minh Huân, Tố Quyên và thành viên được phân công

09h00 Họp Hội thể thao ĐH, CĐ TP.HCM  Giảng đường 9 hoặc HT A Chủ tịch Hội, thành viên và thư ký

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 427/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tài vụ

14h00 Thống nhất thủ tục và các bước để chuẩn bị thực hiện Khảo sát chính thức Phòng Truyền thống

Đại diện đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài

Các đồng chí: Quang Vinh, Minh Huân, Tố Quyên và thành viên được phân công

18h00 Họp Ban Chấp hành mở rộng tháng 02 năm 2022 Giảng đường 1

Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội sinh viên, Ban Chấp hành các chi đoàn

Khách mời: TS. Lưu Trí Dũng

Thứ Năm
16/02/2023

08h30

Họp trực tuyến với BGDĐT về rà soát nhu cầu đầu tư cho CSM- Nhà Bè

Phòng Truyền thống

Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, các đồng chí: Minh Huân, Đăng Bình, Xuân Vũ;

Đ/c Minh Thế chuẩn bị đường truyền trực tuyến

15h30 Báo cáo tiến độ xây dựng mới Website Trường Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Anh Thư)
16h00

Họp tư vấn điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp

Phòng Truyền thống

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

 

 

 

Thứ Sáu
17/02/2023

08h30

Sinh hoạt định kỳ tháng 2/2023 – Chi bộ Lý luận

Phòng Truyền thống

Đảng viên chi bộ Lý luận

     

 

15h00 Hiệu trưởng đối thoại SV đại diện các lớp Hội trường A

Hiệu trưởng, Phòng CTSV, quản lý các đơn vị: P.TCHC, P.ĐT, B.QLKTX&TV, đại diện SV các lớp

 

 

 

 

Thứ Bảy

18/02/2023

09h30 Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Trực tuyến tại Giảng đường 1 Thường trực Đoàn trường
14h00 Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Trực tuyến tại Giảng đường 1 Thường trực Đoàn trường

Chủ Nhật

19/02/2023

       
       
Tin Tức
Liên Kết