Tuần 24 (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020) (Cập nhật ngày 12/02/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 10/02/2020 09:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
10:30 Họp Đảng ủy mở rộng Phòng Truyền thống Đảng ủy, Bí thư Chi bộ
       
       
Thứ Ba 11/02/2020        
       
       
       
Thứ Tư 12/02/2020        
09:00 Họp hội ý công tác chuẩn bị đón sinh viên nhập học trước diễn biến dịch bệnh Corona Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Quản lý P. TCHC, P. CTSV, P. Đào tạo, BQL KTX, Y tế, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN
       
       
Thứ Năm 13/02/2020        
       
14:00 Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2019, triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Đ/c Vinh, B. Thư, Tùng
       
Thứ Sáu 14/02/2020        
       
15:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
       
Thứ Bảy 15/02/2020        
       
Chủ Nhật 16/02/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết