Tuần 23 (Từ ngày 04/02/2019 đến ngày 10/02/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
04/02/2019
 

Nghỉ Tết Nguyên Đán - Kỷ Hợi 2019

(30 tháng Chạp)

   
       
       
       
Thứ Ba
05/02/2019
 

Nghỉ Tết Nguyên Đán - Kỷ Hợi 2019

(Mùng 01 tháng Giêng)

   
       
       
       
Thứ Tư
06/02/2019
 

Nghỉ Tết Nguyên Đán - Kỷ Hợi 2019

(Mùng 02 tháng Giêng)

   
       
       
       
Thứ Năm
07/02/2019
 

Nghỉ Tết Nguyên Đán - Kỷ Hợi 2019

(Mùng 03 tháng Giêng)

   
       
       
       
Thứ Sáu
08/02/2019
  Nghỉ Tết Nguyên Đán - Kỷ Hợi 2019    
       
       
       
Thứ Bảy
09/02/2019
  Nghỉ Tết Nguyên Đán - Kỷ Hợi 2019    
       
Chủ Nhật
10/02/2019
  Nghỉ Tết Nguyên Đán - Kỷ Hợi 2019    
       
Tin Tức
Liên Kết