Tuần 23 (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 03/02/2020 07:15 Hội ý công tác phòng chống dịch Cô-rô-na Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Quản lý P. TCHC, PĐT, P. CTSV, P. ĐT SĐH&KHCN, BQL KTX, Chủ tịch CĐ. Bí thư ĐTN
08:00 Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Trường ĐHSP TP. HCM Đ/c Lộc, Huy, Thịnh, An
       
       
Thứ Ba 04/02/2020 08:45

Họp mặt đầu năm

(KHÔNG TRIỂN KHAI)

Phòng Truyền thống Toàn trường
       
14:00 Hội nghị điển hình tiên tiến Trường ĐH Kinh tế Đ/c K. Bình
       
Thứ Tư 05/02/2020        
09:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
       
       
Thứ Năm 06/02/2020   Làm việc với Trường ĐH An Giang An Giang Đoàn công tác
       
       
       
Thứ Sáu 07/02/2020        
       
       
       
Thứ Bảy 08/02/2020        
       
Chủ Nhật 09/02/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết