Tuần 23 (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
01/02/2021
Trước 11h00 Xây dựng Kế hoạch chúc tết; Kế hoạch đón Tết; Kế hoạch trực Tết  

P.TCHC

(Đ/c Hoàng Tùng)
       
14h30 Hội nghị triển khai KHCN năm 2021 Hội trường A Toàn trường
Trước 16h00 Báo cáo Kế hoạch chúc tết; Kế hoạch đón Tết; Kế hoạch trực Tết Hiệu trưởng

P.TCHC

(Đ/c Hoàng Tùng)

Thứ Ba

02/02/2021
08h30 Hội nghị triển khai KH Hội thao Quận đội Q5 Quận đội Q5 Đ/c Kế Bình
08h30 Họp Khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm  Văn phòng Khoa LLCT&NVSP CBVC Khoa LLCT&NVSP
10h00 Họp chuẩn bị KH giảng dạy trong tình hình có dịch bùng phát Phòng Truyền thống Chủ tịch HĐT; BGH; Quản lý các đơn vị: PTCHC, PĐT, PTV, PCTSV, PSĐH&KHCN, BQL KTX-TV
10h45 Họp Đảng ủy Phòng họp 1 Đảng ủy
15h00 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho Cao học khóa 7 và các khóa trước Phòng Truyền thống Theo Quyết định
Thứ Tư
03/02/2021
       
       
       
       
Thứ Năm
04/02/2021
       
09h30 Tiếp đoàn Y tế Quận 5: Kiểm tra công tác an toàn y tế, vệ sinh năm 2021 Phòng họp 1

P.TCHC: Hoàng Tùng, Thế Lưỡng và bộ phận Y tế;

P.CTSV: Đắc Thịnh, Thái Ngọc

B.QLKTX-TV: Thùy Dương, Mai Hà
       
       

Thứ Sáu
05/02/2021

       
       
       
       

Thứ Bảy

06/02/2021
       
       

Chủ Nhật

07/02/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết