Tuần 22 (Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
28/01/2019
  Thăm hỏi, chúc Tết Lãnh đạo tiền nhiệm   Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Phòng TCHC
8:00 Họp Chi bộ Lý luận Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
10:00 Chúc Tết CĐSP Tây Ninh CĐSP Tây Ninh Đoàn công tác
14:00 Họp Ban chấp hành Công đoàn Phòng Truyền thống Ban chấp hành Công đoàn
Thứ Ba   29/01/2019   Thăm hỏi, chúc Tết Lãnh đạo tiền nhiệm   Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Phòng TCHC
       
       
       
Thứ Tư
30/01/2019
  Thăm hỏi, chúc Tết Lãnh đạo tiền nhiệm   Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Phòng TCHC
       
       
       
Thứ Năm
 31/01/2019
  Thăm hỏi, chúc Tết Lãnh đạo tiền nhiệm   Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Phòng TCHC
       
       
       
Thứ Sáu
 01/02/2019
  Thăm hỏi, chúc Tết Lãnh đạo tiền nhiệm   Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Phòng TCHC
       
       
       
Thứ Bảy  02/02/2019   Thăm hỏi, chúc Tết Lãnh đạo tiền nhiệm   Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Phòng TCHC
       

Chủ Nhật

03/02/2019
  Thăm hỏi, chúc Tết Lãnh đạo tiền nhiệm   Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Phòng TCHC
       
Tin Tức
Liên Kết