Tuần 20 (Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
16/01/2023

 

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ KĐCL

  Toàn trường 
09h00

Họp Ban Chấp hành Đảng uỷ Khối ĐH, CĐ TP.HCM

Đảng uỷ khối

Đồng chí Vĩnh Huy

10h00 Họp giao ban công tác quý I năm 2023 – Đơn vị khoa Khoa học cơ bản Trực tuyến Toàn thể viên chức khoa Khoa học cơ bản
Trước 11h00

Trình dự thảo Kế hoạch chúc tết lãnh đạo tiền nhiệm Xuân Quý Mão năm 2023

Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Hoàng Tùng)
15h00 Họp Đảng uỷ Phòng Truyền thống Đảng uỷ
16h00 Họp công tác giao ban Quý I năm 2023 – Đơn vị phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Truyền thống Toàn thể viên chức, người lao động phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Ba

17/01/2023

 

Chúc tết lãnh đạo tiền nhiệm Xuân Quý Mão 2023

 

Các đồng chí: Kế Bình, Hoàng Tùng

10h00

Xét trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học liên thông Vừa làm vừa học khóa 17 năm 2022

Phòng Truyền thống

Hội đồng tuyển sinh và Thanh tra kỳ thi

10h00

Trình dự kiến tổ chức họp HĐKK

Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hành chính

15h00 Báo cáo công tác xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo Hiệu trưởng Các đồng chí: Hữu Phúc, Thái Ngọc
15h30 Báo cáo công tác KĐCL Hiệu trưởng Các đồng chí: Quang Vinh, Tố Quyên

16h30

Trình dự thảo Kế hoạch tổ chức kiện toàn cơ cấu tổ chức Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Tư
18/01/2023

 

Chúc tết lãnh đạo tiền nhiệm Xuân Quý Mão 2023

 

Các đồng chí: Quang Vinh, Hoàng Tùng

  Báo cáo Công văn số 89/BGDĐT-KHCNMT về kết quả thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ năm 2022 Theo yêu cầu Công văn

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học công nghệ

 

 

 

 

       

Thứ Năm
19/01/2023

 

Báo cáo Công văn số 33/BGDĐT-CSVC về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tài vụ (đồng chí Đăng Bình)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
20/01/2023

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

21/01/2023

       
       

Chủ Nhật

22/01/2023

       
       
Tin Tức
Liên Kết