Tuần 21 (Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 20/01/2020        
       
       
       
Thứ Ba 21/01/2020   Thăm, chúc tết lãnh đạo tiền nhiệm   Ban Giám hiệu, P. TCHC
       
       
       
Thứ Tư 22/01/2020   Thăm, chúc tết lãnh đạo tiền nhiệm   Ban Giám hiệu, P. TCHC
       
       
       
Thứ Năm 23/01/2020   Thăm, chúc tết lãnh đạo tiền nhiệm   Ban Giám hiệu, P. TCHC
       
       
  Trực an ninh, trật tự   Theo phân công
Thứ Sáu 24/01/2020   CHÚC MỪNG NĂM MỚI (GIAO THỪA)    
  Trực an ninh, trật tự   Theo phân công
       
       
Thứ Bảy 25/01/2020   CHÚC MỪNG NĂM MỚI (MÙNG 1)    
  Trực an ninh, trật tự   Theo phân công
Chủ Nhật 26/01/2020   CHÚC MỪNG NĂM MỚI (MÙNG 2)    
  Trực an ninh, trật tự   Theo phân công
Tin Tức
Liên Kết