Tuần 20 (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 13/01/2020 08:30 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
09:00 Họp Đảng ủy mở rộng Phòng Truyền thống  Đảng ủy, Chi ủy Chi bộ
10:00 Họp xét tốt nghiệp Cao học Khóa 6 Phòng Truyền thống Hội đồng, Thanh tra
15:00 Họp giao ban tổng kết quý 4 Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Quản lý đơn vị, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN
16:30 Tổng kết năm 2019 Thao đường Toàn trường
Thứ Ba 14/01/2020   Chúc tết các trường liên kết   Đoàn công tác
       
       
       
Thứ Tư 15/01/2020   Chúc tết các trường liên kết   Đoàn công tác
07:30 Báo cáo chuyên đề cấp Khoa Phòng Truyền thống CBVC Khoa Điền kinh, Khách mời
       
       
Thứ Năm 16/01/2020        
       
       
       
Thứ Sáu 17/01/2020        
       
       
       
Thứ Bảy 18/01/2020        
       
Chủ Nhật 19/01/2020        
       
Tin Tức
Liên Kết