Tuần 20 (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021) - Cập nhật ngày 12/01/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
11/01/2021
  Các đơn vị triển khai họp Công khai tài sản, thu nhập năm 2020 (đến hết ngày 14/01/2021)   Theo Kế hoạch
10h30 Họp toàn thể Giảng viên Cố vấn học tập các khóa Phòng Truyền thống Phòng Công tác sinh viên và Giảng viên cố vấn học tập các khóa
15h30 Triển khai kiểm điểm tập thể và cá nhân Phòng họp 1 Đảng ủy
Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 215 Theo công văn

Phòng Tài vụ

(đ/c Minh Huân, đ/c Đăng Bình)
Trước 17h00 Hoàn thiện và trình dự thảo văn bản Hướng dẫn công tác tập sự  Hiệu trưởng Theo phân công

Thứ Ba

12/01/2021
09h00 Hội nghị Cán bộ chủ chốt Hội trường A Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng và phó trưởng phòng, ban, khoa
10h00 Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường Hội trường A Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
14h00 Họp Công khai tài sản, thu nhập năm 2020 đơn vị Khoa LLCT&NVSP Văn phòng Khoa LLCT&NVSP Toàn thể CBVC Khoa LLCT&NVSP
15h00 Hội nghị Đảng ủy Hội trường A Đảng ủy
16h00 Hội nghị Hội đồng trường Hội trường A Hội đồng trường
Thứ Tư
13/01/2021
08h00 Kiểm tra công trường Công trường Theo phân công
08h00 Họp đánh giá Đảng viên năm 2020 – Chi bộ Sinh viên Phòng Họp 2

Toàn thể Đảng viên

Chi bộ sinh viên
08h30 Họp phân tích chất lượng đảng viên của Chi bộ Bóng - Đào tạo Phòng Họp 1 Đảng viên Chi bộ Bóng - Đào tạo
14h00 Phân tích chất lượng cơ sở Đảng và Đảng viên – Chi bộ Điền kinh-Thể dục Phòng Truyền thống

Toàn thể Đảng viên

Chi bộ Điền kinh – Thể dục
16h00 Họp Công khai tài sản, thu nhập năm 2020 đơn vị Phòng Tổ chức – Hành chính Phòng họp 1 Toàn thể viên chức và lao động  hợp đồng 68/NĐ-CP Phòng TCHC
Thứ Năm
14/01/2021
09h00 Họp Công khai tài sản, thu nhập năm 2020 đơn vị Khoa Khoa học cơ bản Phòng Truyền thống

Toàn thể viên chức

khoa Khoa học cơ bản
10h00 Họp triển khai Quyết định bổ nhiệm nhân sự năm 2020 và giới thiệu nhân sự tuyển dụng mới năm 2020 Hội trường A Quản lý các đơn vị và nhân sự có liên quan
15h30 Họp Công khai tài sản cấp Lãnh đạo trường Phòng Tuyền thống Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Trưởng phòng, ban, khoa; thư ký - đ/c Bửu Châu
Trước 16h00 Báo cáo Công văn số 5738  

Phòng Tổ chức – Hành chính

(đ/c Hoàng Tùng, đ/c Minh Thế)
16h00 Họp kiểm điểm, đánh giá, phân loại Chi bộ và đảng viên năm 2020 Phòng họp 1

Đảng viên Chi bộ Hành chính

Thứ Sáu
15/01/2021
08h30 Họp Kiểm điểm, đánh giá, phân loại Chi bộ và Đảng viên năm 2020 - Chi bộ Lý luận Phòng Truyền thống

Toàn thể Đảng viên

Chi bộ Lý luận
       
       
       

Thứ Bảy

16/01/2021
08h00 Hội đồng đánh giá luận văn Cao học Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội Theo thư mời Theo thư mời
       

Chủ Nhật

17/01/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết