Tuần 19 (Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023) - Cập nhật lịch ngày 09/01/2023

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
09/01/2023

 

Tập trung đẩy nhanh hoàn tất công việc KĐCL

  Toàn trường
08h00

Kiểm tra công trường – tình hình cây xanh

Công trường

Các đồng chí: Xuân Vũ, Hoàng Tùng, Đăng Bình, Trương Phùng

10h00 Chi bộ Lý luận sinh hoạt định kỳ tháng 01 năm 2023 Phòng Truyền thống Đảng viên chi bộ Lý luận
Trước 11h00

Rà soát dự thảo Thời khoá biểu cho cơ sở mới Nhà Bè;

Phối hợp thông tin PTCHC và lên dự kiến các công tác khác liên quan
  Phòng Đào tạo
Trước 11h00 Trình Kế hoạch chúc tết lãnh đạo tiền nhiệm  Hiệu trưởng Đồng chí Hoàng Tùng
15h00 Báo cáo, triển khai công tác thu thập minh chứng và công tác chuẩn bị phục vụ đánh giá ngoài Phòng Truyền thống

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Thành phần: Chủ tịch HĐT; Phó Hiệu trưởng; Quản lý các đơn vị: Phòng TCHC; Phòng Đào tạo; Phòng ĐT SĐH&KHCN; Phòng tác sinh viên; Ban Thanh tra và KĐCL
Trước 16h00 Trình dự thảo: Báo cáo tổng kết quý IV/2022 và Kế hoạch quý I/2023; tổng hợp các đề xuất, góp ý liên quan Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 17h00 Kết thúc thời hạn kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ tại các đơn vị; nộp hồ sơ báo cáo HĐKK (thông qua Thư kí HĐ Nguyễn Văn Sanh)  Thư kí HĐ Trưởng đơn vị

Thứ Ba

10/01/2023

09h00

Họp chi bộ Điền kinh – Thể dục định kỳ tháng 01/2023

Phòng Truyền thống

Đảng viên chi bộ Điền kinh – Thể dục

10h00

Họp thông qua chủ trương xếp Thời khoá biểu cho cơ sở mới Nhà Bè

Phòng Truyền thống

Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu; Quản lý Phòng Đào tạo, các đồng chí: Anh Thư, Đắc Thịnh, Minh Huân, Tuấn An

15h00

Họp công tác dự án xây dựng trường

Phòng Truyền thống

Các đồng chí: Vĩnh Huy, Kế Bình, Minh Huân, Đăng Bình, Xuân Vũ và đại diện các nhà thầu 

17h00 Họp mặt Ban chấp hành Đoàn trường và Ban chấp hành Hội Sinh viên Xuân Quý Mão năm 2023 Giảng đường 1 Đại diện Đảng uỷ, Ban chấp hành Đoàn trường và Ban chấp hành Hội Sinh viên
17h00 Kết thúc thời hạn nộp hồ sơ báo cáo kiểm kê tại đơn vị    Trưởng đơn vị

 

     

Thứ Tư
11/01/2023

10h00

Sinh hoạt định kỳ chi bộ Hành chính tháng 1/2023

Phòng Truyền thống

Đảng viên Chi bộ Hành chính

10h00 Họp Chi bộ Bóng – Đào tạo Giảng đường 9

Đảng viên

chi bộ Bóng – đào tạo

 

 

 

 

17h00 Báo cáo tình hình tiến độ công tác kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ đợt 2 năm 2022 Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Năm
12/01/2023

10h00

Trình dự thảo kế hoạch tết trồng cây

Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

 

 

16h00

Báo cáo nội dung:

1. Tình hình thực hiện hệ thống quản lý đào tạo và quản lý sinh viên;

2. Tình hình thực hiện xây dựng mới Website trường.

Phòng Truyền thống

Nội dung 1: Các đồng chí: Hữu Phúc, Thái Ngọc

Nội dung 2: Các đồng chí: Anh Thư, Bửu Châu

 

 

 

 

Thứ Sáu
13/01/2023

09h30

Báo cáo tình hình KĐCL

Hiệu trưởng

Các đồng chí: Quang Vinh, Tố Quyên

10h00 Họp giao ban công tác quý I/2023 Phòng Truyền thống

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Thành phần: Chủ tịch HĐT, Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng, quản lý đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

14/01/2023

       
       

Chủ Nhật

15/01/2023

       
       
Tin Tức
Liên Kết