Tuần 19 (Từ ngày 04/01/2020 đến ngày 10/01/2021) (Cập nhật 07/01/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
04/01/2020
  Trình Tổng hợp báo cáo công tác quý IV năm 2020 và nhiệm vụ công tác quý I năm 2021 Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hành chính

(Đ/c Hoàng Tùng)
  Đăng kí lịch họp công khai tài sản, thu nhập năm 2020 (thời gian tổ chức họp: từ ngày 05/01/2020 đến hết ngày 14/01/2020)

P.TCHC

(c/v Hồ Đặng Hoàng Hà)
Trưởng các đơn vị
10h00 Họp Tập thể Lãnh đạo Phòng họp 1 Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trương, Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
13h30 Họp triển khai công tác đánh giá công tác Đảng năm 2020 Phòng Truyền thống Đ/c Kế Bình, Đ/c Minh Huân, Chi uỷ các Chi bộ
15h30 Họp công tác kiểm tra y tế trường học; an toàn vệ sinh thực phẩm Phòng họp 1

Hiệu trưởng

Quản lý P. TCHC: Anh Thư, Hoàng Tùng

Y tế: Bích Liên, Tuấn Kiệt

Căn tin: Hồng Hạnh

Trước 16h00 Ban hành các quyết định bổ nhiệm vị trí quản lý cấp phòng, ban, khoa, bộ môn Văn thư

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Ba

05/01/2020
  Báo cáo công tác Kiểm định Hiệu trưởng Đ/c Tố Quyên
10h30 Họp Đảng ủy Phòng họp 1 Đảng uỷ
15h30 Họp Hội đồng trường Phòng Truyền thống Hội đồng trường
Trước 16h00 Báo cáo công tác tuyển dụng năm 2020 bằng văn bản

Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Đảng uỷ,

Hội đồng trường

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính
Thứ Tư
06/01/2020
08h00 Kiểm tra tiến độ công trường   Theo phân công
09h00 Triển khai kế hoạch kê khai tài sản và kế hoạch học kỳ II Phòng họp 2 CBVC khoa Điền kinh
15h00 Báo cáo công tác bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý cấp phòng, ban, khoa, bộ môn thuộc Trường năm 2020 bằng văn bản Hội đồng trường

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính
15h30 Lễ kết nạp Đảng viên mới – Chi bộ Hành chính Hội trường A Đảng viên chi bộ Hành chính
Trước 16h00 Báo cáo CV 5567 Theo công văn Phòng Tổ chức – Hành chính
16h00 Báo cáo công tác chuẩn bị kiểm tra PCCC Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hành chính

(Đ/c Hoàng Tùng; Đ/c Thế Lưỡng; Đ/c Tuấn An)
Thứ Năm
07/01/2020
08h30 Hội thảo đào tạo Giáo viên theo mô hình tiếp nối A + B Đại học Quốc gia Hà Nội Theo Thư mời
       
Trước 16h00 Báo cáo CV 5634 Theo công văn Phòng Tổ chức – Hành chính
       
Thứ Sáu
08/01/2021
  Đón đoàn kiểm tra PCCC Phòng họp 1 Đ/c Hoàng Tùng, Đ/c Thế Lưỡng, Đ/c Tuấn An
08h00 Hội thảo khoa học cấp khoa Phòng họp 1

Toàn thể khoa Bóng, Khách mời

10h00 Báo cáo CV 5530; CV5541 Hiệu trưởng; theo công văn

Phòng Tài vụ

(Đ/c Minh Huân, Đ/c Đăng Bình)
14h00 Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo Theo Giấy mời

Thứ Bảy

09/01/2021
08h00 Hội đồng chấm luận văn Cao học ĐH SPTDTT HN Theo Thư mời
       

Chủ Nhật

10/01/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết